zelfstandig ontwikkelen van een (historisch) referentiekader van grondvormen en stromingen binnen de nederlandse documentaire en daarbuiten

algemene typering en inhoud
Aan de hand van o.a. het boekje Docupedia.nl – Zekere tendensen in de Nederlandse documentaire van Hans Beerekamp maakt de student kennis met de door Beerekamp beschreven tien grondvormen van de documentaire. De student krijgt een filmlijst met verplichte titels die je zelfstandig moet bekijken en analyseren, om zo een basiskennis van het rijke documentaire verleden van Nederland en de rest van de wereld te verwerven dat als referentiekader dient voor alle theorie- en praktijklessen.

literatuur
Hans Beerekamp, Docupedia.nl – Zekere tendensen in de Nederlandse documentaire Amsterdam

leerdoelen
Na afloop van dit programmaonderdeel:

  • is de student bewust van de verscheidenheid in de mogelijkheden tot het vertellen van verhalen gebaseerd op de werkelijkheid
  • kan de student verschillende grondvormen van documentaires herkennen en benoemen
  • kan de student inhoudelijk refereren aan diverse klassieke documentaire titels

competenties
9

onderwijsvorm
zelfstudie

contacttijd
..

docent
Annemiek van der Zanden

toets
mondeling tentamen

beoordeling

  • een voldoende voor het mondeling tentamen

studiebelasting
4 EC (112 uur)

Delen