hoe voer je een gesprek met een (mogelijk) hoofdpersonage om informatie te verzamelen voor een documentaire?

algemene typering en inhoud
Na een theoretische inleiding wordt de student door eenvoudige praktijkoefeningen geleerd diverse interviewtechnieken toe te passen. Welke technieken zijn bruikbaar om een gewenst doel te bereiken? De student leert theoretische en praktische basiskennis die nodig is bij het maken van een interview. Lessen dienen als voorbereiding van KDO 2 en als hulpmiddel bij de voorbereidende gesprekken die bij de research gevoerd zullen moeten worden.

leerdoelen
Na afloop van dit programmaonderdeel kan de student:

  • verschillende soorten gesprekstechnieken onderscheiden
  • elementaire gesprekstechnieken gebruiken om informatie in te winnen

competenties 
4, 6, 9

onderwijsvorm
werkcollege

contacttijd
..

docenten
Ger van Westing.

toets
praktijkopdrachten

beoordeling

  • 80% aanwezigheid en actieve participatie
  • een voldoende beoordeling van de praktijkopdrachten [V/O beoordeling]

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen