onderzoek je eigen stem door het realiseren van een 'vrije' documentaire vanuit een eigen idee

voor wie
Studenten Productie, Regie Documentaire, Cinematography, Sound Design en Montage.

algemene typering en inhoud
De korte documentaire oefening 3 is een vrije documentaire oefening waarbij de regie student zelf een idee aandraagt en dit idee, in samenwerking met de productie student, heeft geresearched en opgeschreven in een filmplan. Camera, montage en sound design studenten hebben vanuit hun eigen discipline inhoudelijke input gegeven op het filmplan. Documentaire zal in een ratio van 1:5 gedraaid worden.
Deze tweedejaars oefening wordt vanaf het begin inhoudelijk begeleid door de regie documentaire coach. Bij de besprekingen kunnen behalve de studenten regie documentaire ook studenten productie en camera betrokken worden. Gedurende de voorbereiding en tijdens de opname- en afwerkingperiode worden spreekuren en coachingsessies ingepland met de begeleidende docent, die ook daarbuiten bereikbaar is voor overleg.

randvoorwaarden KDO 3

organisatie en coördinatie
NNB en Karin van de Heuvel. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor informatie over de oefening als geheel en voor zaken die (de organisatie van) de oefening beïnvloeden.

begeleiding / coaching
Deze oefening wordt vanaf het begin inhoudelijk begeleid door de docent documentaire in samenwerking met een gastdocent. Bij de besprekingen kunnen behalve de studenten regie documentaire ook studenten productie en camera betrokken worden. Elke dinsdag gedurende de voorbereiding en tijdens de opname- en afwerkingperiode is de begeleidende docent bereikbaar voor overleg.

gemeenschappelijke leerdoel(en)
Na afloop van deze oefening:

  • kan de student op positieve wijze bijdragen aan het samenwerkingsproces
  • heeft de student vanuit zijn/haar specialisme ervaring opgedaan in het realiseren van een korte 'vrije' documentaire vanuit een eigen idee, gedraaid op locatie
  • heeft de student bewust stilgestaan bij zijn/haar leerproces en kun deze de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarop verwoorden
  • kan de student constructief omgaan met feedback / kritiek van collega-studenten en begeleiders
Delen