Naar inhoud

Studiegids

2018-2019
 

De afstudeerrichting Regie Fictie stelt zich ten doel regisseurs op te leiden die binnen een veranderend werkveld breed en flexibel inzetbaar zijn. Regisseurs die zowel beschikken over ambachtelijke vaardigheden als een sterke eigen signatuur kunnen laten zien en die zich op basis hiervan duidelijk kunnen profileren in het werkveld en onderscheiden van andere regisseurs. Per lichting wordt gezocht naar diversiteit in voorkeuren en talent voor genres en platforms (film, televisie(serie), commercials, transmediale producties).
Belangrijk aandachtspunt voor de opleiding regie fictie is dat verbreding niet tot vervlakking mag leiden, ambacht of techniek niet ten koste gaan van verdieping en signatuur. Constante factor is dat de filmacademie en de regie afdeling bij uitstek verhalenvertellers opleidt, dat is een USP (unique selling point). Voor de fictieafdeling geldt daarnaast dat ook datgene wat geboden wordt op het gebied van acteursregie voor film een USP is, evenals de samenwerking met andere (film)vakspecialisten, op deze beide punten onderscheidt de afdeling zich van andere (regie- of film)opleidingen.

De afstudeerrichting vindt het belangrijk dat studenten zich voldoende bewust worden van hun (toekomstig) ondernemerschap. Dit betekent niet alleen dat ze zich ontwikkelen tot makers die flexibel en multi-inzetbaar zijn in het beroepsveld, maar ook een grondhouding van zelfredzaamheid en aanpassingsvermogen.

Het curriculum is opgebouwd rond 4 kerngebieden:

  1. Spelregie: naast reguliere lessen spelregie zijn er workshops waarin wordt samengewerkt met de 3 grote landelijke toneelscholen (Arnhem, Maastricht, Amsterdam). Deze samenwerkingsverbanden zijn essentieel, niet alleen als oefening binnen het curriculum, maar ook omdat studenten de acteurs leren kennen met wie ze later gaan samenwerken. Deze contacten hebben een functie in het creëren van een nieuwe generatie die gezamenlijk de Nederlandse Filmindustrie gaan vormen.
  2. Visie/analyse/dramaturgie: waarbij mn aandacht is voor scriptanalyse en verhaalstructuren. De regievisie gezien wordt als belangrijk sturend element binnen een productie.
  3. Vormgevingsregie: waarbij mn aandacht is voor decoupage, maar ook voor muziek en sounddesign, algehele vormgeving, art-direction en visual effects/digital storytelling.
  4. Samenwerking in de praktijk:  (grote) gezamenlijke oefeningen, waarbij de regiestudent het gehele filmrproductieproces doorloopt en samenwerkt met (alle) andere vakklassen om tot een afgeronde productie te komen. De afdeling Regie Fictie en haar studenten werken samen met alle andere vakklassen binnen de Filmacademie.

Zie ook:

Delen