De afgestudeerde regisseur bezit het vermogen om het brede scala aan disciplinegebonden instrumentele en ambachtelijke kennis en vaardigheden efficiƫnt en effectief toe te passen in de vervaardiging van audiovisuele producties.

Algemene gedragsindicatoren

 • maakt aantoonbaar gebruik van zijn kennis van de kenmerken van en vereisten voor de verschillende soorten audiovisuele producties, zoals speelfilm, televisiefilm, korte speelfilm, dramaserie, documentaire en interactieve productie
 • maakt aantoonbaar gebruik van zijn kennis van de mogelijkheden van de filmische vormgeving om een verhaal te kunnen verbeelden; kan (mogelijke) werkingen van audiovisuele producties benoemen en hieraan bijdragen via de bewuste inzet van audiovisuele middelen
 • analyseert audiovisuele producten en processen en maakt daarbij gebruik van zijn kennis van de film- en kunstgeschiedenis

Specifieke gedragsindicatoren

 • analyseert een scenario of onderwerp op dramatische zeggingskracht
 • maakt aantoonbaar gebruik van zijn kennis van de dramaturgie, maatschappij en cultuur
 • zet researchvaardigheden in voor het uitwerken van karakters, scenario of onderwerp
 • overlegt met producent (en schrijver ) over interpretatie van het scenario
 • schrijft een heldere regievisie, die als artistiek/inhoudelijke leidraad geldt voor de productie
 • bedenkt een spelregieconcept en past dit toe bij castings en het werken met de acteurs
 • werkt samen met camera, productiondesign en visual effects aan het beeldconcept van de productie
 • werkt samen met de sounddesigner en  componist aan het geluidsconcept van de productie
 • maakt met de regieassistent en productieleider een planning en draaischema
 • beheerst de regels van de regie bij het werken met de crew
 • beheerst de regels van de spelregie bij het werken met de aceturs
 • beheerst gespreksvaardigheid- en interviewtechnieken, specifiek gericht op het vergaren van researchinformatie
 • beoordeelt of een opname goed is en in overeenstemming is met het regieconcept
 • hanteert een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • gebruikt in zijn werk zijn kennis van auteursrecht, aangaande gebruik ten behoeve van hervertelling, originele reproductie en plagiaat en kent de (on)mogelijkheden van gebruik van het geschrevene door anderen
 • gebruikt in zijn werk zijn kennis van de vereisten en werkwijze van opdrachtgevers, co-produktiepartners en fondsen en is in staat binnen de aangegeven kaders te werken
 • presenteert plannen aan fondsen en opdrachtgevers conform de daaraan gestelde eisen wat betreft inhoud en lay-out
 • herkent de dramatische mogelijkheden van recente technologische ontwikkelingen. (digital storytelling, interactieve regie, computervormgeving en transmediale producties, )
 • kan een sterke eigen signatuur laten zien en beheerst daarnaast het ambacht zodanig, dat hij/zij ook binnen de kaders van een opdracht kan werken. 
Delen