algemene typering en inhoud
Lessen filosofie en groepsdiscussie aan de hand van (filosofische) teksten en filmfragmenten waarin existentiële vragen en dilemma’s opgeworpen worden over o.a. ethiek, weten, kennen, politiek, sociologie en identiteit. 

leerdoelen
Na afloop heeft de student: 

  • een eerste kennismaking gehad met het vak filosofie, het stellen van (filosofische) vragen, redeneren, motiveren, beargumenteren 
  • -evaring opgedaan in het bevragen, verdiepen in, discussiëren met en luisteren naar medestudenten over maatschappelijke en filosofische kwesties
Delen