algemene typering en inhoud
Tijdens deze specialisatie zullen de studenten leren vanuit hun eigen visie te interpreteren. Interpretatie is een van de meest belangrijke eigenschappen die een regisseur heeft om zijn eigen stem of signatuur in te kunnen zetten om een verhaal in beeld en geluid te brengen. Elke scenario of situatie is een puzzel die je op verschillende manier kan oplossen. Hoe je die puzzel oplost maakt het dat je je eigen signatuur kan overbrengen. 

Tijdens deze lessen en praktijkoefening zullen de studenten werken met de Bijbelse 10 geboden. Deze 10 geboden zullen door de studenten worden geïnterpreteerd en vertaald worden naar een conflict scene. Deze scenes worden vervolgens verfilmd met een mobiele telefoon en gemonteerd. De studenten spelen zelf in de films en werken gezamenlijk aan de scene (montage, cameravoering etc). 

leerdoelen
Na afloop heeft de student: 

  • ervaring opgedaan in het ontwikkelen van conflict 
  • ervaring opgedaan in dramaturgische interpretatie 
  • ervaring in beeld dramaturgie 
  • symboliek en metafoor in beeld 
  • werken met kaders en “het verhaal buiten het kader”
Delen