egodocumentaire

algemene typering en inhoud
De regisseur schrijft een filmplan en maakt op basis daarvan een korte, visueel krachtige documentaire vertelling (max. 5 minuten), waarin hij/zij als maker zelf het centrale personage is. Een gewoonte, typerende eigenaardigheid, gedachte, handeling, 

of een schets van de persoonlijke omgeving, kan toereikend zijn. Het gaat er om dat de toeschouwer de maker iets beter leert kennen. Eenvoud staat voorop, de vorm is vrij. 

leerdoelen
Na afloop heeft de student: 

  • een documentair verhaal verteld in beelden/sc√®nes met doordacht sound design op basis van een kort filmplan 
  • (nieuwe) ervaring opgedaan in het maken van de vertaalslag van een verhaal vertellen op papier naar een verhaal vertellen in beeld en geluid 
  • vanuit een zeer persoonlijke motivatie/gevoel een vertaalslag gemaakt naar een film voor een breder publiek

callantsoog

algemene typering en inhoud
Op locatie maken de studenten verschillende kleine opdrachten. In de workshop staan de volgende punten centraal: 

  • een vertelling maken met een heldere opbouw en daarbij een premisse formuleren. Zodoende de film structureren met een begin, midden en eind. 
  • premisse: wat is de kern/onderzoeksvraag van het verhaal? 
  • werken vanuit een heldere onderzoeksvraag. Een hypothese over het effect dat keuzes zullen hebben op de kijker. Wat wil je vertellen? Hoe ga je dat vertellen? Komt het ook zo over. Het gaat niet om het eindproduct maar om het onderzoek. 
  • vakmatig nabespreken zonder waardeoordeel. Wat zie je letterlijk? Wat hoor je letterlijk? Hoe interpreteer je het? Wat wil jij dat het betekent? Wat betekent het voor de kijker? 

leerdoel
Na afloop heeft de student inzicht in zijn/haar manier van communiceren: Hoe vertellen ze een verhaal? Wat denken ze te vertellen en hoe komt het over op de toeschouwer?

Delen