realiseer op basis van een vast, gekozen scenario een korte fictiefilm op locatie

voor wie
Studenten Cinematography, IMVFX, Montage, Productie, Production Design, Regie Fictie, Scenario en Sound Design.

algemene typering en inhoud
Het uitgangspunt is een door een duo scenariostudenten geschreven scenario. Nieuw is dat er grotendeels op locatie wordt gedraaid en dat de oefening een wat langere doorlooptijd heeft: het project heeft zijn aftrap al aan het begin van het studiejaar als de scenariostudenten aan het scenario beginnen. Vlak na Kerst worden de scenario's over de teams verdeeld. Daarna start het gemeenschappelijke deel van deze oefening: elk team maakt zich het verhaal eigen, kiest een passende werkwijze en realiseert in samenwerking de opdracht.

verhaalontwikkeling

kort productioneel

randvoorwaarden LFO

gemeenschappelijke leerdoelen

Na afloop van deze oefening heeft de student:

  • een positieve bijdrage geleverd aan het samenwerkingsproces
  • vanuit zijn/haar specialisme ervaring opgedaan in het realiseren van een kort fictieverhaal op basis van een eigen scenario (van de scenariostudenten), en grotendeels gedraaid op locatie
  • bewust stilgestaan bij het eigen functioneren en kan hij/zij de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarop verwoorden; (het bijhouden van een persoonlijk logboek vormt daarbij de basis)
  • kan de student constructief omgaan met feedback / kritiek van collega-studenten en begeleiders
Delen