ondersteunen van een medestudent als assistent bij diens eindexamenproject

leerdoel/inhoud
Opnieuw ervaring opdoen in het assisteren van een medestudent door mee te werken aan diens eindexamenproject in een relevante assistent-functie. Het blok kan ook ingevuld worden door het opdoen van ervaring als regisseur bij een extra (eindexamen)project binnen de Filmacademie. Te denken valt aan de jaarlijks te maken bumper, de eindexamencommercials, invulling van een regievacature in een lager jaar of het realiseren van de vierdejaars IMVFX film. 

De invulling van het blok geschiedt na overleg met en goedkeuring door de studieleider. In sommige gevallen kan gevraagd worden om een afsluitend verslag.

onderwijsvorm
praktijkoefening

docenten
n.n.b.

competenties
3, 4, 5, 6

toets
invulling van de rol van regie-assistent (cq invulling van andere relevante positie)

beoordeling
- een voldoende beoordeling van de invulling (O/V)

studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen