Als afsluiting van hun hun opleiding maken studenten van de verschillende afstudeerrichtingen eindexamenfilms. Elke eindexamenfilm is een gezamenlijk product (eindwerk), maar studenten worden individueel beoordeeld op hun specifieke individuele bijdrage aan de realisering van de films.

handleiding eindexamenfilms

realiseer het eerder ontwikkelde fictiescenario binnen de gestelde kaders

leerdoel/inhoud
De eindexamenproductie is voorbereid in de tweede helft van het derde jaar. De Regie-Productie-Scenario-studenten (RPS) hebben in een aantal intensieve workshops gewerkt aan het ontwikkelen van een synopsis, outline en scenario voor de eindexamenfilm. Aan het eind van het derde jaar heeft de examencommissie bepaald welke projecten verder ontwikkeld kunnen worden. In het begin van het vierde jaar wordt nu door de commissie bepaald of de projecten ook te realiseren zijn. Dat wil zeggen: of ze organisatorisch haalbaar zijn en budgettair en inhoudelijk in orde.

Studenten laten zien dat het goed zit met de kwaliteit van de inhoud en vormgeving, het getoonde inzicht en de vaktechnische, communicatieve en sociale vaardigheden.

De eindexamenprojecten worden gecoacht door docenten van de academie.

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
praktijkoefening

docent/coach
Mart Dominicus

toets
Er wordt beoordeeld aan de hand van criteria m.b.t.:

  • Het werkproces in alle stadia (samenwerking & communicatie, planmatig werken, flexibiliteit)
  • De inhoud: evaluatie van de eindversie van de film; de keuzes die gemaakt zijn in elke fase van het traject, gerelateerd aan het leerdoel dat de student zich gesteld heeft en argumentatie waarom deze keuzes zijn gemaakt. (creativiteit, ambachtelijkheid, visie, omgevingsgerichtheid en innovatie)

studiebelasting
33 EC (924 uur)

Delen