voorbereiden op de zakelijke kant van de toekomstige beroepspraktijk

voor wie
Studenten Regie Documentaire, Regie Fictie en Scenario.

algemene typering en inhoud
Studenten van het vierde jaar verlaten naar verwachting de Nederlandse Filmacademie met een diploma op zak en gaan deel uitmaken van de Nederlandse (of soms buitenlandse) filmpraktijk. Dat betekent dat ze ook te maken krijgen met de zakelijke kant van de beroepsuitoefening. Studenten kunnen zich daar gedurende het derde en vierde jaar nog eens specifiek op voorbereiden. De vragen en zorgen die ze hebben over die zakelijke kant kunnen per student erg verschillen. Daarom kunnen ze in de eerste plaats het beste zélf actief op zoek gaan naar informatie die voor hen relevant is. Een belangrijke startbron is daarbij de website BeroepKunstenaar. Daarnaast organiseert de opleiding voor alle studenten een aantal informatiebijeenkomsten of workshops op de Filmacademie over veelvoorkomende vragen of onderwerpen over de zakelijke kant van de beroepsuitoefening. Enkele voorbeelden zijn: ZZP-er zijn, aansprakelijkheid, verzekering, boekhouden, belastingen, acquisitie / netwerken, e.d. In het vierde jaar worden voorafgaand aan Keep an Eye speciaal voor de RPS-studenten een aantal extra sessies georganiseerd (fondsen, omroepen, producentenforum, perstraining).

Voor de studenten Scenario en Regie bestaat het vak Voorbereiding Beroepspraktijk dus uit de volgende onderdelen:

 • Minimaal zes bijeenkomsten Voorbereiding Beroepspraktijk op de maandagavonden bijwonen, mag verspreid over jaar 3 en 4.
 • Een werkstuk (4-6 pagina's) schrijven waarin de vierdejaars student de talentontwikkelingsprogramma's van het Filmfonds onderzoekt, en hier een persoonlijke toekomstvisie rondom formuleert (in te leveren half juni, jaar 4). Opdracht: zie hieronder.
 • Twee dagen Voorbereiding Beroepspraktijk voorafgaand aan het Keep an Eye Filmfestival bijwonen (jaar 4).

doelen
Na afloop van dit onderdeel heeft de student:

 • een beeld van de eigen beroepspraktijk in de nabije toekomst
 • een idee van de mogelijke talentontwikkelingsprogramma's
 • een idee van welke ondernemings-/rechtsvorm voor hem/haar het meest geschikt is, wat de consequenties daarvan zijn en welke acties hij/zij moet ondernemen om een en ander te realiseren
 • een beeld van de eigen waarde op de arbeidsmarkt en hoe daarover te onderhandelen
 • een plan voor hoe je jezelf extern gaat presenteren als professional (showreel, website, social media, e.d.)

competenties
7, 9  

onderwijsvorm
Zelfwerkzaamheid en hoorcolleges


OPDRACHT voor studenten Regie en Scenario vierde jaar

 • Doe onderzoek naar de talentontwikkelingsprogramma’s van het Filmfonds, voor jou relevante zaken op de website van BeroepKunstenaar, en eventuele andere relevante sites.
 • Schrijf een beknopt werkstuk met daarin:
 1. Een persoonlijke toekomstvisie (waar hoop je over 5 jaar te zijn).
 2. Een schets van de stappen die je denkt te moeten zetten om daar te komen (gebruik evt. het stappenplan businessmodel op  www.BeroepKunstenaar.nl).
 3. Wat zijn de eerste stappen die je gaat ondernemen als je straks je diploma hebt. Welke projecten wil je gaan ontwikkelen en hoe ga je deze proberen te realiseren? Wil je meedoen met één of meerdere van de talentontwikkelingsprogramma’s? Zo ja: geef aan met welke, en waar ze in je stappenplan zitten. Geef aan (als regisseur/scenarist) met welke producenten je zou willen werken en waarom. Geef aan als regisseur/scenarist hoe je je plannen denkt te financieren, met welke partijen en waarom. Maak een overzicht van je netwerk en manieren om dit uit te breiden.
 4. Bronvermelding (ook voor eigen naslag).
 5. Streef naar een omvang van 4 tot maximaal 6 pagina’s.

toets
Het werkstuk.

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend als:

 • minimaal 6 bijeenkomsten Voorbereiding Beroepspraktijk zijn bijgewoond, mag verspreidover jaar 3 en 4;
 • de sessies Voorbereiding Beroepspraktijk voorafgaand aan Keep an Eye (fondsen, omroepen, producentenforum, perstraining) zijn bijgewoond (jaar 4); 
 • het werkstuk met een voldoende is beoordeeld.

studiebelasting
2 EC (56 u) 

Delen