In het derde jaar start voor iedere scenariostudent de route naar het afstuderen. Dit is het eerste jaar waarin iedere student een eigen schrijverstraject loopt, en in het derde jaar ligt hierbij de nadruk op het vinden van de eigen stem en het aangaan van onderzoek. Sommige studenten lopen een soortgelijke route, zoals het scenario schrijven voor een derdejaars film, het schrijven van een speelfilmtreatment, en de voorbereiding op de eindexamenfilm, maar er is ook een student die een scenario schrijft binnen Writers for Europe, enkele studenten kunnen onder begeleiding werken aan een serie, en er is de mogelijkheid om een korte animatie- of VFX-heavy film te ontwikkelen: het X-project. 
De lessen die door iedereen gevolgd worden in het derde jaar zijn wederom de modules Actualiteit, Schrijftraining, Geestelijke Bagage, Writers Room, Dramaturgie en de Masterclasses. Ook bereidt iedere scenariostudent in het derde jaar een kort, dialoogrijk stuk voor dat via een acteurslezing in een showcase opgevoerd wordt. Dit om aan de lichtinggenoten te laten zien wat er – naast de derdejaars films – nog meer geschreven is door de studenten scenario. 
Het is mogelijk om in het derde jaar stage te lopen, maar dit mag ook in de zomer tussen jaar 3 en 4, of in het vierde jaar. Je krijgt in het derde jaar in ieder geval op een rijtje wat je zou willen leren in een stage, en wat hierbij de mogelijkheden zijn.

Ter inspiratie staan er bezoeken aan het Nederlands Film Festival in Utrecht en het Internationaal Film Festival Rotterdam op het programma, en in april ga je met klasgenoten van Regie, Productie en Montage naar Potsdam voor een bezoek aan het studentenfilmfestival Sehsüchte. Daarna start voor een aantal scenariostudenten het eindexamentraject, en enkele studenten zullen in deze periode hun speelfilm of serie uitwerken van treatment naar eerste versie.

Aan het eind van het derde jaar weet je definitief hoe je vierde jaar er uit zal zien, en kun je alles gaan toepassen wat je in het tweede en derde jaar hebt geleerd aan ambacht en eigenheid. De zaadjes voor het vierde jaar zijn gepland.

Delen