onderzoeken van de actualiteiten in de ‘buitenwereld’ als inspiratiebron voor interessante verhalen

algemene typering en inhoud
Wat gebeurt er om ons heen en hoe verhoudt je je daartoe als scenarioschrijver? Wat voor schrijver wil je zijn? Welke aanknopingspunten voor verhalen zie je? Hoe vertaal je deze aanknopingspunten in een bruikbaar idee voor een verhaal?
Professionele scenarioschrijvers hebben meestal zo hun eigen manier ontwikkeld om permanent met de wereld om hen heen in contact te staan. Het dagelijkse nieuws speelt daarbij vaak een rol, al is het maar als inspiratiebron. Vaak gevolgd door zelf nader op onderzoek uit te gaan. Hoe zou je dat aan kunnen pakken?

leerdoelen
Na afloop van dit onderdeel:

  • heeft de student meer oog en oor gekregen voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt
  • kan de student onder woorden brengen wat er in de wereld gebeurt en hoe hij/zij zich daartoe verhoudt
  • kan de student op basis van een gebeurtenis in de wereld (bv een nieuwsbericht) een bruikbaar idee voor een speelfilm formuleren.

competenties
1, 2, 4, 8, 10

onderwijsvorm

  • 12 werkcolleges van een ochtend
  • zelfstudie en zelfonderzoek

Elke student neemt elke week een nieuwsfeit mee. Daarop wordt samen gereflecteerd. Op basis van de meegebrachte nieuwsfeiten en de reflecties in de gezamenlijke gesprekken bedenkt elke student 10 ideeën voor een speelfilm, inclusief logline. Deze ideeën kunnen eventueel in het derde jaar weer gebruikt worden.

docenten
Hans Heesen

toetsvorm 
10 bruikbare speelfilmideeën inclusief logline op basis van nieuwsfeiten

beoordeling:

  • 80% aanwezigheid bij de werkcolleges
  • voldoende participatie, elke week een nieuwsfeit meebrengen (in de vorm van een kranten-, tijdschrift- of internetartikel), actief mee reflecteren en –discussiëren
  • een voldoende voor de speelfilmideeën (O/V beoordeling).

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen