In het derde jaar worden in principe 10 gemeenschappelijke projecten gerealiseerd: 5 documentaires en 5 fictiefilms. Studenten participeren vanuit hun eigen discipline. Studenten Cinematography, Montage en Productie werken aan meerdere projecten mee en worden vanuit hun afstudeerrichting ingedeeld.

Studenten ontwikkelen deels gezamenlijk een filmplan dat na goedkeuring door het bacheloroverleg verder wordt uitgewerkt. De studenten uit de andere vakklassen worden zo vroeg mogelijk bij de voorbereidingen betrokken. De student productie is verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken. Het te realiseren filmplan moet passen binnen de ter beschikking gestelde opname- en postproductietijd, binnen het beschikbaar gestelde budget en moet realiseerbaar zijn met de op de academie aanwezige faciliteiten en apparatuur. Voor de muziek wordt (verplicht) samengewerkt met studenten van de masteropleiding Composing for Film.

zie verder: handleiding derdejaars film

organisatie en coördinatie
Anita Smit is eerste aanspreekpunt voor alle productionele zaken die (de organisatie van) de projecten beïnvloeden. Zij is studieleider van de productieklas en voorzitter van het planningsoverleg dat iedere donderdagochtend vergadert.typo3/#_ftn1

begeleiding / coaching
Ieder project wordt begeleid door een productiecoach en een post-productiecoach.
Voor alle zaken die het project beïnvloeden (preproductie, opname en postproductie) zijn zij aanspreekpunt. Deze coaches dragen intern zorg voor verspreiding van de informatie. Daarnaast dragen coaches van de verschillende vakklassen zorg voor coaching van hun studenten bij de uitvoering van de eigen discipline.

gemeenschappelijke leerdoelen
Na afloop van dit traject heeft de student:

  1. meer ervaring opgedaan met het gezamenlijk maken van films;
  2. geëxperimenteerd met vorm en inhoud en wellicht eerste experimenten uitgevoerd ten behoeve van hun eindexamenfilm;
  3. meer zicht gekregen op eigen en elkaars specifieke kwalteiten;
  4. door bij te dragen aan de organisatie van de derdejaars presentaties geleerd zich te presenteren aan het publiek;
  5. een eerste beeld gekregen over hoe hun film overkomt bij vertegenwoordigers uit het werkveld.

scenario en de derdejaars fictiefilm - 14 EC

andermans idee uitwerken tot een definitief scenario en onderzoeken hoe het uitwerkt in het (post)productieproces  

algemene typering en inhoud
Op basis van een idee van de regisseur werkt de student naar een definitief scenario toe. Dit begint bij de ‘Aftrap Derdejaars Oefening’ en hierop volgt schrijftijd voor het ontwikkelen van de eerste tot en met de uiteindelijke versie. Deze ontwikkeling vindt plaats in nauwe RPS-samenwerking. Tussentijds zijn er op de dinsdag RPS-spreekuren, waarin de versies besproken worden.

Vervolg: In de verschillende fases van de geluids- en beeldmontage vergelijkt en analyseert de student wat er gebeurt vanuit het oorspronkelijke scenario en de regievisie. De scenarist is minimaal twee keer aanwezig bij de verschillende sessies waarbij de verschillende stadia van de montage besproken worden en levert feedback. De scenarist is ook aanwezig bij de eindevaluatie van de film.

leerdoel
Na afloop van deze oefening:

  1. kan de student andermans idee uitwerken tot definitief scenario;
  2. heeft de student een beeld van het proces van geluids- en beeldmontage en de vele keuzes die daarbij gemaakt (moeten) worden aan de hand van het gedraaide materiaal;
  3. kan de student aangeven wat dit voor de verhaalontwikkeling betekent in de fase van het schrijven van een scenario

competenties
1, 2, 3, 4, 6, 10

onderwijsvorm
Gemeenschappelijke praktijkoefening, i.c. werken in teamverband, zelfwerkzaamheid, observeren en analyseren, coachsessies.

docent
Rob Arends, Mart Dominicus, Annemiek van Gorp en voor de postproductie Ben Zijlstra en René van Uffelen

toets
eindversie scenario

Voor beoordeling van de eindversie van het scenario is een actieve participatie in de samenwerking vooraf en de analyse van het postproductieproces vereist.

beoordeling
- voldoende resultaat van de eindversie scenario (O/V beoordeling)

studiebelasting
14 EC (392 uur)

Delen