kennismaking met de theorie van Linda Aronson over 'writing tomorrow's films'

algemene typering en inhoud
Je verdiept je in het gebruik van non-lineaire verhaalstructuren met meervoudig perspectief zoals beschreven in The 21st century screenplay: a comprehensive quide to writing tomorrow’s films (Linda Aronson); dit dient voorafgaand aan het 1e college gelezen te worden.

leerdoelen
Na afloop van dit onderdeel:

  • heeft de student kennisgemaakt met de theorieën van Linda Aronson, zoals beschreven in haar boek The twenty first century screenplay: a comprehensive quide to writing tomorrow’s films;
  • kan de student deze theorieën toepassen in een analyse van een speelfilm;
  • kan de student deze analyse presenteren.

literatuur
The twenty first century screenplay: a comprehensive quide to writing tomorrow’s films (Linda Aronson)

competenties
4, 5, 9, 10, 11

onderwijsvorm
werkcolleges 

docent
Esther Wouda

toets
(analyse)opdrachten

beoordeling

  • 80% aanwezigheid bij de werkcolleges en voldoende participatie
  • een voldoende voor de opdrachten (O/V beoordeling)

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen