schrijven van een zelfevaluatieverslag over het 3e jaar

algemene typering en inhoud
De student schrijft een evaluatieverslag, aan de hand van de volgende vragen:

 • Hoe kijk je terug op je ontwikkeling gedurende het afgelopen jaar? Wat zie je als je sterke en je zwakke punten?
 • Wat vond je van de verschillende vakken/onderdelen? Wat heb je ervan geleerd? Kun je hetgeen je ervan geleerd hebt al toepassen in je werk?
 • Welk doel had je je zelf gesteld? Heb je dat gehaald?
 •  Is je beeld dat je had van het vak scenarioschrijver veranderd?
 • Wat wil je volgend jaar naast het curriculum leren, wat wil je voor jezelf onderzoeken/verbeteren? Heb je behoefte aan extra les/begeleiding op een bepaald gebied, en zo ja: op welk?

leerdoelen
De student laat zien dat hij in staat is tot:

 • voldoende diepgang in de reflectie op het volledige studiejaar;
 • schetsen van een een helder beeld van zijn plannen en ideeën voor het vierde jaar

competenties
2, 9, 10

onderwijsvorm
zelfwerkzaamheid

docenten
Anne van Melick plus één vaste docent

toets

 • 1 x een tussentijds evaluatieverslag, 1 x een eindevaluatieverslag
 • 2 x een evaluatiegesprek (in december en juni)
  In dit gesprek met de docenten wordt besproken:
  - de voortgang/vorderingen van de student volgens de docenten
  - het (tussen)evaluatieverslag

beoordeling
- een positieve beoordeling van het verslag (O/V beoordeling);
- een voldoende voor het niveau van reflectie in het/de gesprek(ken)

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen