onderzoeken en reflecteren op relevante literatuur over mens en maatschappij

voor wie
Studenten 2e, 3e en 4e jaar Scenario

algemene typering inhoud 
‘Hoe meer je leest, des te kleiner wordt de kans dat je jezelf met je pen of tekstverwerker belachelijk maakt.' - Stephen King

In je tweede, derde en vierde studiejaar lees je binnen het vak Geestelijke Bagage een aantal werken over de mens en haar wereld, in verschillende vormen en genres. Ieder jaar is  opgehangen aan een breed, overkoepelend thema. Binnen deze thema's (‘Mens en menselijkheid’, ‘Mens en maatschappij’, ‘Identiteit, cultuur en taal’) hebben we zowel fictie, non-fictie, als (populair) wetenschappelijke titels uitgezocht. Het is de bedoeling dat je deze titels aandachtig leest, en hier een persoonlijk, reflectief verslag van 800-1000 woorden over schrijft. Zie opdracht.

leerdoel
Na afloop van dit onderdeel kan de student gefundeerd reflecteren op mens en maatschappij aan de hand van een drietal invloedrijke publicaties:

2e jaar  – ‘Mens en menselijkheid’

 • Een botsing op het spoor – Joris van Casteren (deadline 30-11-2018)
 • Liefde in tijden van eenzaamheid. Over drift en verlangen (2013) – Paul Verhaeghe (deadline 29-03-2019)
 • Lynx en andere verhalen – Rebecca Lee (deadline eind mei 2018)

3e jaar  – ‘Mens en maatschappij’

 • Witte onschuld. Paradoxen van kolonialisme en ras – Gloria Wekker (deadline 30-11-2018)
 • Dwalen in het Antropoceen – René ten Bos (deadline 29-03-2019)
 • De Macht / The Power – Naomi Alderman (mag zowel in het Nederlands als Engels gelezen worden) (deadline 22-05-2019)

 4e jaar  – ‘Identiteit, cultuur en taal’

 • De grote vlucht inwaarts, essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld – Thijs Lijster (deadline 30-11-2018)
 • Filosofen van deze tijd – Maarten Doorman en Heleen Pott (reader, deadline 29-03-2019)
 • Americanah – Chimamanda Ngozi Adichie (mag zowel in het Engels als in het Nederlands gelezen worden, deadline 29-05-2019

Alle boeken zijn te leen bij Anne en in de Mediatheek. Lees voorafgaand aan het lezen van het boek de opdracht hieronder. 

Opdracht
Schrijf over elk boek een verslag van 800 tot 1000 woorden met een inleiding, middenstuk en conclusie, en met een correcte toepassing van spelling, interpunctie en grammatica. Doe voorafgaand aan het schrijven de HBO-taaltoets http://www.hbotaaltoets.nl/  en kijk ook eens in het boek Overtuigend Schrijven van Frans van Eemeren.

Voor de vierdejaars: Behandel in je verslag over Filosofen van deze tijd vier filosofen. Wijd aan elke filosoof 200 woorden. Zorg dat dit verslag niet langer is dan 1500 woorden.

Verwerk in het verslag een korte beschrijving van het boek. Zorg ervoor dat ook iemand die het boek niet heeft gelezen, je verhaal kan begrijpen. Werk aan de hand van argumenten je analyse van en eindoordeel over het boek uit. Je verslag(en) stuur je naar Julia Jansen.

Competenties
2, 8, 10

onderwijsvorm 
zelfstudie en zelfwerkzaamheid

docent 
Julia Jansen

toetsvorm 

 •  reflectief (boek)verslag van 800-1000 woorden over elke titel
 •  een mondeling beoordelingsgesprek op basis van de verslagen
 •  voorwaarde voor deelname aan het mondeling tentamen: drie verslagen ingeleverd.

beoordeling

 • een voldoende resultaat voor de drie verslagen (O/V beoordeling);
 • een voldoende resultaat voor het gesprek (O/V beoordeling).

studiebelasting

3 EC (84 uur)

colleges door specialisten uit de wereld van storytelling, film en scenarioschrijven.

voor wie
Studenten 2e, 3e en 4e jaar Scenario

algemene typering en inhoud 
Een serie gevarieerde masterclasses van verschillende denkers, schrijvers en onderzoekers, gerelateerd aan de kunst van het verhalen vertellen. De masterclasses volgen de actuele ontwikkelingen in de filmwereld.

leerdoel 
Na afloop van dit onderdeel:

 • kan de student beschrijven wat de gastdocent uniek en relevant maakt in de wereld van verhalen vertellen
 • kan de student beschrijven welke nieuwe inzichten betreffende het schrijven van pakkende verhalen hij/zij meeneemt naar de schrijverstafel
 • heeft de student praktische tips en handvatten gevonden voor het vinden en vertellen van een verhaal.

competenties  
2, 4, 8, 9, 10

onderwijsvorm

 • 6 masterclasses
 • zelfwerkzaamheid (voorbereiding thuis, verslagen maken inclusief persoonlijke reflecties)

docenten 
diverse gastdocenten

toetsvorm
verslag van de masterclasses, 500 woorden per masterclass

beoordeling

 • 100% aanwezigheid bij de masterclasses en actieve participatie
 • een voldoende voor de verslagen (O/V beoordeling)

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen