schrijven voor en repeteren van een scriptlezing met acteurs.

algemene typering en inhoud
Niet ieder scenario dat geschreven wordt in het derde jaar, wordt ook daadwerkelijk verfilmd. De showcase biedt de student een kans om door hem of haar geschreven werk te presenteren in een andere vorm dan film. De showcase is een middag of avond waarin acteurs de scenario’s oplezen en al deels uitspelen, in een theatrale setting. Ter voorbereiding gaat de student al enkele weken voorafgaand aan de showcase aan de slag met een (toneel)dramaturg of schrijver, om het geschreven werk geschikt te maken voor ‘toneel’. Ook zal in die weken nauw worden samengewerkt met de acteurs. Het werk dat ontwikkeld wordt binnen de series, Writers for Europe en de X-projecten mag voor deze showcase gebruikt worden. Na de showcase schrijft de student een verslag van zijn/haar ervaringen (met het herschrijven, repeteren, en het contact met de acteurs) gedurende de voorbereiding, en de showcase zelf.

leerdoelen 
Na afloop heeft de student:

  • bewust vormgegeven aan een geschreven werk voor een scriptlezing.
  • onder begeleiding en met acteurs gewerkt  aan het ‘toneelklaar’ maken van een filmscenario
  • inzicht in wat het toneel vraagt van een scenario

competenties 
1, 3, 4, 6, 9, 11

onderwijsvorm
zelfwerkzaamheid en werkcollege’s, presentatie

docent/begeleider
gastdocent

toets
de uiteindelijke tekst waarmee gespeeld wordt, de presentatie en het leerverslag. Voorwaarde voor deelname aan de showcase is een actieve participatie in de voorbereidingsweken.

beoordeling

  • actieve participatie in workshops en besprekingen
  • een voldoende resultaat van het geschreven werk (O/V)

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen