Studiegids

2018-2019

programma


1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • algemene dramaturgie II  1 EC
  verdieping van begrippen en principes uit de klassieke dramaturgie en het belang van dramaturgie voor de verschillende vakdisciplines
 • filmanalyse II  1 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres II  1 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film- en literatuurlijst II  3 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijke praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk/theorie:

 • de actualiteit   2 EC
  onderzoeken van de actualiteiten in de ‘buitenwereld’ als inspiratiebron voor interessante verhalen
 • dramaturgie 3   1 EC
  analyseren en werken met de acht verhaalstappen van Paul Ruven
 • dramaturgie 4   1 EC
  analyseren en werken met de de zestien verhaalstappen van Keith Cunningham
 • dramaturgie 5   1 EC
  analyseren van speelfilms vanuit de theorie van Joseph Campbell
 • schrijftraining   1 EC
  oefenen van deelvaardigheden van het scenarioschrijven
 • writers room   1 EC
  samenwerken in een schrijfteam
 • masterclasses   2 EC
  colleges met specialisten uit de wereld van storytelling, film en scenarioschrijven
 • researchopdracht: serie ontwikkelen   5 EC
  door middel van research in teamverband een idee voor een dramaserie ontwikkelen
 • geestelijke bagage   3 EC
  onderzoeken en reflecteren op relevante literatuur over mens en maatschappij

excursies/festivals:

individuele opdrachten/vrije punten:

persoonlijke en artistieke ontwikkeling:

 • evaluatie 2e jaar   1 EC
  schrijven van een zelfevaluatieverslag over het 2e jaar en drie ideeën voor het 3e jaars speelfilmscenario
 • afstudeerplan   1 EC
  een grove opzet van hoe de student het derde en vierde jaar wil doorlopen en hoe hij/zij wil afstuderen
Delen