presenteren, feedback geven en bespreken van ideeën met schrijvers uit verschillende, Europese vertelculturen

algemene typering en inhoud 
De workshop Writers for Europe wordt georganiseerd in samenwerking met de filmscholen uit Barcelona (ESCAC), Praag (FAMU) en Beaconsfield (NFTS) en ook studenten van deze scholen zullen participeren. Deze samenwerking beoogt een verrijking van de ideeën en een verbreding van de horizon bij alle studenten. De studenten pitchen hun verhalen en geven en ontvangen feedback vanuit verschillende culturele achtergronden. Tevens kunnen (nieuwe) contacten en samenwerkingen ontstaan die over landsgrenzen heen reiken. Inhoudelijke gaat het over de vertelculturen in de cinema van verschillende Europese landen. Na de uitwisselingsweek Writers for Europe in één van de deelnemende steden (afwisselend Praag, Berlijn, Londen en Amsterdam), wordt één student van elke school uitgekozen om zijn/haar filmplan verder uit te werken in het derde jaar.

leerdoelen 
Na afloop van de werkweek heeft de student:

  • een beeld van de vertelculturen in verschillende Europese landen en hoe verhalen over lands- en taalgrenzen heen reizen
  • diverse nieuwe internationale contacten aan zijn netwerk toegevoegd
  • een beeld van zijn eigen plek als schrijver binnen de Europese vertelculturen
  • een verhaal gepitcht aan een internationaal gehoor

competenties
2, 3, 10, 11

onderwijsvorm
werkweek

docent
Hans Heesen, Rob Arends en gastdocenten.

toets 
eigen idee en pitch

beoordeling
- 100% aanwezigheid en actieve participatie
- een voldoende beoordeling voor de pitch (O/V)

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen