samenwerken in een schrijfteam

voor wie
Studenten 2e, 3e en 4e jaar Scenario

algemene typering en inhoud 
In deze workshop leren de studenten samenwerken in een Writers Room. Van tevoren worden de studenten gemixt ingedeeld in groepen van 5 of 6 personen, waarbij de senioriteit van de student voor de positie in de hiërarchie van het schrijfteam zorgt. Elk groepje bedenkt een idee voor een webserie (met afleveringen van maximaal 5 minuten), en werkt dit idee uit met lange lijnen, karakterbeschrijvingen, en een opdeling in afleveringen.

leerdoel Na afloop van dit onderdeel:

  • kan de student in groepsverband tot een idee voor een webserie en uitwerking van dit idee komen
  • kan de student samenwerken met studenten van andere lichtingen
  • heeft de student een beter beeld van werken in een Writers Room

competenties  
1. Creërend vermogen
2. Onderzoekend vermogen
3. Ambachtelijk vermogen
4. Samenwerkend vermogen
5. Vermogen tot groei en vernieuwing
6. Organiserend en ondernemend vermogen
7. Communicatief vermogen

onderwijsvorm 
Groepswerk met begeleiding

docenten 
Ellen Verhoeff en Rob Arends

eindproduct
Een seriebijbel voor een webserie

toets

beoordeling 
De student krijgt de studiepunten toegekend indien

  • 100% aanwezigheid  en actieve participatie (voorwaarde)
  •  Het geschreven werk is voldoende bevonden (O/V beoordeling)

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen