in overleg herschrijven van de eerste versie tot een eindversie

algemene typering en inhoud
Je schrijft meerdere versies van het scenario voor de eindexamenfilm tot een goedgekeurde eindversie. Het voorbereidende werk hiervoor en het schrijven van de eerste versie heb je al in het derde jaar gedaan. Je hebt wekelijks overleg met de producent en regisseur om tot een produceerbare eindversie te komen, en wordt hierin begeleid door een de RPS-coaches van de Filmacademie. Tevens heb je periodiek overleg met je buitencoach (een professionele scenarist of regisseur) en de betrokken omroepdramaturg. 

leerdoelen
De student laat zien dat hij/zij in staat is tot:

  1. maken en uitvoeren van een werkbare planning;
  2. nakomen van deadlines;
  3. constructief verwerken van feedback;
  4. in samenwerking tot stand brengen van een eindversie scenario, waarin een eigen signatuur zichtbaar aanwezig is.

onderwijsvorm
zelfwerkzaamheid, werken in RPS-teamverband

docent
Rob Arends

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

toets
eindversie scenario eindexamenfilm

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend indien:

  • voldoende actieve participatie in de samenwerking (voorwaarde)
  • alle deadlines strikt zijn nagekomen (voorwaarde)
  • het geschreven werk voldoende is bevonden (O/V)

studiebelasting
25 EC (700 uur)

Delen