onderzoek - 10 EC

gestructureerd onderzoeken van een beroepsvraag of -fascinatie

algemene typering en inhoud
De student formuleert een onderzoeksvoorstel binnen het inhoudsdomein van het scenarioschrijven. Op gestructureerde en verantwoorde wijze onderzoek je een theoretische of thematische vraag, waarvan je verslag doet. Dit verslag mag zowel de vorm van een videobrief krijgen, als een scriptie zijn. Na goedkeuring van je onderzoeksvoorstel en je plan van aanpak vertrek je met een camera naar je onderzoekslocatie, en doet hiermee verslag van je bevindingen. In het geval van een scriptie zal je onderzoek aan de schrijftafel plaatsvinden en komen de resultaten op papier terecht. Het verslag met onderzoeksresultaten presenteer je bij terugkomst.

leerdoelen
Na afloop:

  • kan de student, op basis van een vraag binnen het beroepsveld of eigen fascinatie een onderzoeksvraag formuleren;
  • kan de student op basis van deze onderzoeksvraag gestructureerd onderzoek doen;
  • kan de student hiervan op schrijvende (scriptie) of beeldende (videobrief) wijze verslag doen.

onderwijsvorm
onderzoek, zelfwerkzaamheid

docenten
Anne van Melick

competenties
1, 2, 5, 8, 9, 10, 11

toetsvorm 
scriptie of videobrief

voorwaardelijke eis
Voor beoordeling van de scriptie of videobrief is goedkeuring van het onderzoeksvoorstel en het plan van aanpak vereist.

beoordeling
een voldoende beoordeling van de scriptie of videobrief (O/V beoordeling)

studiebelasting
10 EC (280 uur)

Delen