De Filmacademie kent twee soorten doelen: eindkwalificaties en leerdoelen.

eindkwalificaties
Eindkwalificaties beschrijven wat een student aan het eind van de opleiding moet kunnen. Deze kwalificaties vormen dus de einddoelen en de inhoud van de opleiding (vroeger spraken we van eindtermen). De Nederlandse Filmacademie heeft de eindkwalificaties beschreven in de vorm van competenties.

leerdoelen
Leerdoelen zijn tussendoelen. Zij geven aan wat er nu eigenlijk geleerd moet zijn aan het eind van een bepaald onderdeel van het onderwijsprogramma. De leerdoelen vind je in deze studiegids in de beschrijvingen van de programmaonderdelen.

de competenties van de sound designer

 1. creëren
  De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om vanuit het eigen specialisme scheppend  om te gaan met intuïties, waarnemingen, indrukken en emoties, door deze in artistieke ideeën om te zetten en in audiovisuele en cinematografische vorm weer te geven.
 2. visie
  De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om opvattingen en overtuigingen op het eigen vakgebied te vormen, die te communiceren en hoorbaar/zichtbaar te maken in audiovisuele en cinematografische vorm.
 3. samenwerken en communiceren
  De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om vanuit het eigen specialisme in samenwerking met alle andere vakspecialisten een actieve bijdrage te leveren aan een gezamenlijk proces en/of product. De sound designer bezit hiertoe het vermogen om het handelen zowel verbaal, non-verbaal als in schrift, efficiënt en effectief af te stemmen, over te brengen en te verantwoorden.
 4. ambachtelijk vermogen
  De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om het brede scala aan disciplinegebonden instrumentele en ambachtelijke kennis & kunde, effectief en efficiënt toe te passen in de vervaardiging van audiovisuele en cinematografische producties.
 5. planmatig en resultaatgericht werken
  De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om op een effectieve manier doelen en prioriteiten te bepalen, en de benodigde acties, tijd en middelen te organiseren om deze doelen te bereiken.
 6. flexibiliteit
  De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om onder zeer wisselende  omstandigheden een constructieve bijdrage te leveren aan audiovisuele en cinematografische processen en producties.
 7. ondernemerschap
  De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om zelfstandig vorm te geven aan een professioneel bestaan binnen de audiovisuele industrie.
 8. omgevingsgerichtheid
  De afgestudeerde sound designer bezit het sensitieve vermogen om relevante omgevingsfactoren in de samenleving te signaleren en te gebruiken in audiovisuele en cinematografische processen en producties.
 9. lerendvermogen
  De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om te leren, te ‘leren leren’ en zich blijvend te ontwikkelen.
 10. reflectief vermogen
  De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om te reflecteren op het eigen handelen om zo tot betere prestaties te komen.
 11. innovatief vermogen
  De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om onderzoek te doen, om mogelijkheden te verkennen en te experimenteren op het eigen vakgebied, wat tot uiting komt in innovatieve audiovisuele en cinematografische processen en producties.
Delen