introductie van het vak production design / art direction

algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Grotendeels gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een zestal ‘blokken’ plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale technische en inhoudelijke vaardigheden en de mogelijkheden en geschiktheid van de student voor het beroep. Verder krijgen de studenten en de opleiding een beter beeld van de geschiktheid van de student voor het beroep.

leerdoelen
Het programma is gericht op de propedeusecompetenties.

onderwijsvorm
Hoorcollege, werkcollege, zelfstudie, praktijkoefening a.h.v. opdrachten

Programma

toets
Integrale beoordeling van de competenties van de student op basis van zijn functioneren gedurende het specialisatieprogramma

beoordelaars
Cilia Erens, Michel Schöpping, Jillis Molenaar, Bert Kraaijpoel en Ben Zijlstra (studieleider)

beoordeling
De studiepunten worden na specialisatie 6 toegekend bij:

  • actieve participatie en minimaal 80% aanwezigheid
  • voldoende beoordeling voor de competenties

studiebelasting
15 EC (420 uur)

 

Delen