beeld komt tot leven met geluid

algemene typering en inhoud
Het belang en de kracht van geluid onder beeld wordt vaak onderschat, zeker in de scenariofase. Hoe groot is het aandeel van geluid in een scenario en hoe schrijf je dit op? Hoe vertel je een verhaal in geluid? Hoe geeft geluid beweging ín en betekenis áán beeld? Wat zie je als je luistert naar het beeld? De studenten luisteren naar voorbeelden van off-screen geluid bij stilstaand en bewegend beeld: hoe beeld een ander leven leidt met geluid. De studenten sound design bedenken en maken een geluidsbeeld bij een korte videofilm.
Voor de studenten Sound Design is dit onderdeel bovendien een verdere kennismaking met technische basisaspecten van geluidsapparatuur.

literatuur

  • Walter Murch – foreword, Audio-Vision Sound on Screen , Michel Chion | New York, Columbia University Press 1994

leerdoelen
Na afloop van dit programmaonderdeel kan de Sound Design student:

  1. een verhaal vertellen in geluid en dit in scenariovorm opschrijven
  2. binaurale en monaurale geluidsopnamen maken die de beoogde verhaalvertelling mogelijk maken
  3. via geluidsmontage en mixage een stereo geluidstrack verzorgen die synchroon loopt met het videofragment en een representatie en presentatie vormt van de verhaalvertelling
  4. via geluidsopname, geluidsmontage en mixage een nieuwe, inhoudsvolle, betekenis geven aan het bestaande videofragment
  5. technische basisaspecten van geluidsapparatuur onderscheiden en beargumenteren

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
werkcollege, zelfstudie en praktijkoefening a.h.v. opdrachten

contacttijd
12 uur

docenten
Jillis Molenaar en Ben Zijlstra

Delen