representatie van een wondere geluidswereld

algemene typering en inhoud
Studenten worden zich bewust van de oneindige variëteit in atmosfeer- en effectgeluiden waarbij wordt gelet op de inhoudelijke en sferische kenmerken in de gevoelswaarde die deze vertegenwoordigen. Studenten onderzoeken de representatieve kenmerken van opgenomen geluid. We luisteren naar diverse geluidsvoorbeelden met aansluitend discussie; o.a. geluidsmateriaal van Chris Watson, Alan Splet en Bernie Krause. Elke geluidsstudent maakt een persoonlijk stereo geluidsarchief met zelf opgenomen geluid uit de categorieën geofonie, biofonie en/of antrofonie, b.v. geluiden die ‘vaker’ nodig zijn in de geluidsmontage. Het opgenomen geluid voldoet aan inhoudelijke criteria wat betreft dynamiek, opname karakteristiek en opname afstand. Het archief dient van voldoende omvang (minimaal 20 opnamen met geschikte lengte) te zijn. Er wordt een administratie bijgehouden van het geluid inclusief gegevens over: plaats, tijdstip, opnamemedium, opnametechniek etc. De geluiden worden beschikbaar gemaakt op de server, ter uitbreiding van het geluidsarchief van de academie, zodanig gerubriceerd dat de geluiden toegankelijk worden voor medestudenten. Er volgt een klassikale en auditieve evaluatie tijdens de presentatie van het geluidsarchief door de sound design studenten.

literatuur

  • Verslag van de presentatie van Chris Watson op de School of Sound 2003
  • Archief Chris Watson, Alan Splet en Bernie Krause op CD
  • Geluidsarchief voorbeelden

leerdoelen
De Sound Design student kan:

  1. een meer of minder realistische geluidsomgeving representeren en presenteren via adequate stereo geluidopname
  2. een inhoudelijk inzichtelijke geluidsadministratie afleveren met adequate informatie
  3. geluidsopnamen toegankelijk maken voor gebruik in soundminer

competenties
1, 2, 4, 5, 8, 9

onderwijsvorm
zelfstudie

contacttijd
8 uur

docent
Jillis Molenaar en Ben Zijlstra

toets

  • representatie kwaliteit geluidsarchief
  • omvang geluidsarchief
  • inhoudelijke kwaliteit geluidsadministratie
  • toegankelijkheid geluidsmateriaal voor soundminer

beoordeling
[V / O] beoordeling voor representatie kwaliteit en omvang geluidsarchief inclusief geluidsadministratie en toegankelijkheid voor soundminer

studiebelasting
4 EC  (112 uur)

Delen