1. Als je een geschikte stagegever hebt gevonden, maak je in overleg met hen een stageplan volgens het format van de Filmacademie
  2. Dit plan bespreek je (tijdig) met je studieleider
  3. Wanneer je studieleider je plan goedkeurt worden de afspraken bevestigd in de stageovereenkomst. De overeenkomst is pas van kracht als deze door alle partijen is ondertekend.
  4. Het origineel lever je in bij je studieleider.
Delen