Voorblad

Naam student:

Afstudeerichting:

Studiejaar:

Gegevens stage-adres:

Naam en contactgegevens stagebegeleider:

Periode (begin en einddatum):

Inhoudsopgave

 1. De stageplaats
  korte omschrijving / typering van het bedrijf / de instelling
 2. Motivatie
  waarom wil je juist hier stage lopen?
 3. Leerdoelen en competenties
  Wat zijn je ambities voor je stage? Wat wil je er (precies) leren, in termen van persoonlijke leerdoelen? Welke van de 11 competenties wil je daarmee (verder) ontwikkelen? (Geef aan welke wél en welke niet)
 4. Werkzaamheden
  Welke taken en werkzaamheden ga je verrichten? Wat heb je hierover afgesproken met het bedrijf / de instelling?
 5. Tijdsbesteding
  Geef een inschatting in uren of  hele dagen. Wat heb je hierover afgesproken met het bedrijf / de instelling?
 6. Globale planning
  Wanneer ga je ongeveer wat doen? Wat heb je hierover afgesproken met het bedrijf / de instelling?
 7. Begeleiding
  Wie gaat dat doen? Wat maakt deze persoon geschikt? Wat heb je hierover afgesproken met het bedrijf / de instelling?

Totaal 3 a 4 pagina's getypt A4 (excl. voorblad)

Delen