In de stageovereenkomst staan de rechten en plichten van stagiaire en stagegever en ook diverse praktische zaken zoals werktijden en een (eventuele) stagevergoeding. De overeenkomst moet vóór aanvang van de stage ondertekend  worden door de stagegever, de studieleider en de student. De inhoud van de stage, m.n. (leer)doelen, competenties, taken en werkzaamheden, staan in een stageplan. Deze wordt als bijlage aan de stageovereenkomst toegevoegd.

Voor filmacademiestudenten zijn er twee varianten om een stageovereenkomst aan te gaan:

  1. Een overeenkomst met een bedrijf of organisatie in de film- en televisiesector 
  2. Een overeenkomst met een individuele professional in de film- en televisiesector
    In dit geval blijven een aantal plichten de verantwoordelijkheid van de Filmacademie. De overeenkomst ziet er daarom op enkele onderdelen iets anders  uit.

Standaardformats vind je hier:

stageovereenkomst met een bedrijf of organisatie

stageovereenkomst met een individuele professional

stageovereenkomst / internship agreement (english version)

 

begeleidende brief voor (mogelijke) stagegevers

Delen