Volgens de wet is je stagegever niet verplicht een stagevergoeding te geven. Maar het is wel gebruikelijk.  Er zijn bedrijven die alleen een reiskosten-, onkosten- of kilometervergoeding geven. Dit telt niet als loon, dus je hoeft hierover geen belasting te betalen.

Heb je wél een stagevergoeding ontvangen? Dan was je in loondienst bij het bedrijf waar je stage loopt. Vraag je werkgever dan de studenten- en scholierenregeling toe te passen. Hij houdt dan geen of minder loonheffing in op je loon. Je krijgt dan meer loon uitbetaald. Gebruik hiervoor het formulier Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling). Geef bij dit formulier ook altijd een kopie van je identiteitsbewijs aan je werkgever.

Voorwaarden studenten- en scholierenregeling

Voor de loonheffingskorting en de studenten- en scholierenregeling gelden deze voorwaarden:

  • Je kunt de loonheffingskorting en de studenten- en scholierenregeling maar bij 1 werkgever gebruiken.
  • Je kunt de loonheffingskorting en de studenten- en scholierenregeling niet tegelijkertijd gebruiken.
  • Gebruik de studenten- en scholierenregeling niet langer dan 3 maanden per jaar.
  • Heb je een uitkering en werk je daarnaast? Ook dan kun je de loonheffingskorting beter maar 1 keer toepassen.

Als je geld verdient, kan dat gevolgen hebben voor de kinderbijslag of studiefinanciering. Je mag maar een bepaald bedrag verdienen per kwartaal bij kinderbijslag, of per jaar bij studiefinanciering.

Het kan ook zijn dat er te veel belasting wordt ingehouden op je stagevergoeding of loon. Je kunt de te veel betaalde belasting terugkrijgen door aangifte te doen.

Delen