Vanuit de opleiding moet een stageplaats aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het dient een bedrijf te zijn binnen de(inter)nationale film- en televisiesector op het inhoudsgebied van de afstudeerrichting van de betreffende student
  • de stagiaire zal voldoende inzicht in de organisatie en het functioneren van het bedrijf of de instelling als geheel moeten kunnen krijgen
  • het bedrijf of de instelling dient minimaal anderhalf uur per 14 dagen praktijkbegeleiding te kunnen garanderen
  • de stagiaire dient de mogelijkheid te hebben om regelmatig bij een gekwalificeerde professional 'de kunst af te kijken' (een soort meester-gezel relatie)
  • de in de stage uit te voeren werkzaamheden dienen van voldoende niveau te zijn. Dat wil zeggen: vergelijkbaar met een bijna beginnende beroepsbeoefenaar
  • de stagiaire dient, als het kan, ook wat gelegenheid te krijgen tot zelfstandig werk: op het niveau van een bijna beginnende beroepsbeoefenaar.
  • er dient, als het kan, voldoende variatie in de werkzaamheden te zijn opdat de stagiaire met zoveel mogelijk aspecten van de beroepsuitoefeing ervaring opdoet.
  • tot slot is het van belang dat de stagiaire behandeld wordt als een normale werknemer en daardoor geconfronteerd wordt met realistische arbeidsomstandigheden.
Delen