Deze digitale studiegids is bedoeld voor bachelorstudenten, medewerkers en (gast)docenten van de Nederlandse Filmacademie. Je vindt hier de belangrijkste informatie over de inhoud, de opbouw en de organisatie van het onderwijs aan de Filmacademie in het studiejaar 2019-2020.

Deze digitale studiegids is het belangrijkste informatiekanaal van de opleiding. 
De gids is opgedeeld in drie hoofdcategorieën:

  • algemeen: algemene informatie die voor alle Filmacademie-studenten relevant is
  • studie: specifiekere informatie over het studieprogramma per afstudeerrichting en per jaar
  • productionele informatie: formats, formulieren, workflow's en andere praktische documenten ter ondersteuning van produceren van films binnen de Filmacademie 

De Academie houdt zich aan de uitvoering van het beschreven studieprogramma, wijzigingen voorbehouden. Wijzigingen die in de loop van het studiejaar optreden, worden via het intranet o.a. in announcements en emails bekend gemaakt en zo nodig in de digitale studiegids verwerkt. 

Het concrete rooster (wat, wanneer, hoe laat) is niet in deze studiegids te vinden. Je vindt de roosters via de startpagina van MyAHK.

Suggesties en correcties die deze studiegids handiger en beter maken zijn welkom.
Heb je ideeën voor verbeteringen, mail dan naar: nfa-webredactie@ahk.nl

NB: Wijzigingen onder voorbehoud. Aan de teksten in de Studiegids kunnen geen rechten ontleend worden.

Amsterdam, augustus 2019

Delen