Voordat daadwerkelijk gedraaid kan worden zijn er drie momenten waarop vanuit de opleiding gecheckt wordt of het project in voldoende mate is ontwikkeld en voldoet aan randvoorwaarden:

Fictie:

  • 6 weken voor 1e draaidag: 1. haalbaarheidscheck (productioneel/financiëel)
  • 4 weken voor 1e draaidag: 2. groen licht (project als geheel)
  • 2 weken voor 1e draaidag: 3. stijlpresentatie

Documentaire:

  • 4 weken voor 1e draaidag: 1. haalbaarheidscheck (productioneel/financiëel)
                                                én 2. groen licht (project als geheel)
  • 2 weken voor 1e draaidag: 3. stijlpresentatie

1. haalbaarheidscheck (door betrokken coaches):
Bespreken van de productionele en financiële haalbaarheid[1] standaard op de dinsdag van 10.00 – 11.00 uur voorafgaand aan het Bacheloroverleg. Voorzitter is de studieleider/coach productie.
Op de vrijdag voorafgaande aan de bespreking leveren de studenten vóór 12.00 uur bij Monique aan: filmplan of scenario, financieel dekkingsplan en ingevulde haalbaarheidschecklist.

Checklist documentaire:
indicatie arena, beoogde camera, ongebruikelijke elementen in de documentaire zoals b.v. studio, production design, vfx.

Checklist fictie:
verwachte lengte, aantal locaties, praktische haalbaarheid, veiligheid locaties, stunts, wisseling dag/nacht, int/ext scenes, secenes met auto’s, e.d.

Het kan zijn dat op basis van dit moment het plan aangepast moet worden omdat het financieel niet haalbaar is. De film moet op dit moment zodanig gefinancierd zijn dat realisatie financieel haalbaar wordt geacht.[2]. M.b.t. de begroting hakt de productiestudent de knoop door bij keuzes om binnen het budget te blijven. Als het team er echt niet uitkomt, neemt de productiecoach de eindbeslissing. Als er VFX in het plan zit, moet ook dat in de begroting opgenomen zijn. De haalbaarheid van dit onderdeel moet geaccordeerd worden door de studieleider IMVFX.

2. groen licht (Bachelor Overleg):
Op basis van het filmplan documentaire of filmplan fictie, een financieringsplan (dekkingsplan) en op voordracht van de RPS-coaches wordt door hetBachelor Overlegformeel toestemming gegeven om de productiefase in te gaan. Op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt over de lengte, het aantal locaties, de praktische haalbaarheid en de veiligheid van locaties, stunts, wisselingen dag/nacht, interieur/exterieur scenes met auto’s,  begroting, dekkingsplan e.d.

3. stijlpresentatie (heads en coaches):
Tijdens deze presentatie zijn in ieder geval alle heads aanwezig en de coaches/studieleiders vanuit de diverse vakklassen. Het de bedoeling dat de studenten vanuit hun eigen vak/departement vertellen hoe ze de film voor zich zien en hoe ze denken dat te gaan realiseren.

Het is belangrijk om het hier vooraf met alle betrokkenen over te hebben zodat ze straks allemaal dezelfde film gaat maken en er geen onnodige discussies op de set ontstaan. Studenten dienen dus hun huiswerk vooraf goed te doen om tijdens de stijlbespreking met een helder verhaal te komen over hun plan van aanpak en de gekozen stijl.

Voorafgaande aan de stijlbespreking dienen tijdig de decoupage/cameraplannen, sound designplannen, draaiplanning  en andere relevante informatie verspreid te worden onder alle heads en de coaches, zodat tijdens de stijlbespreking ook de haalbaarheid besproken kan worden.

Tijdig = minimaal een werkdag vantevoren.

[1]Gekeken wordt naar de verwachte lengte, het aantal locaties, de praktische haalbaarheid en de veiligheid van locaties, stunts, wisselingen dag/nacht, interieur/exterieur scenes met auto’s en naar hoe de film gefinancierd gaat worden.

[2]Al in een vroeg stadium dienen de productiestudenten een concept begroting gemaakt te hebben en een dekkingsplan. Bij (bijna) elke eindexamenproductie dienen externe gelden binnen gehaald te worden. Hoe denken de studenten dat te gaan doen?

-        Crowdfundig (hoe en voor hoeveel geld)

-        Benefietavond

-        Aanvraag bij fondsen

-        Andere activiteiten

Tevens moet helder in kaart gebracht worden hoe de materiele sponsoring in elkaar zit. Welke bedrijven steunen de productie en kapitaliseer dat.

Delen