Versie 17-9-2018

De derdejaars films dienen te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

Lengte De maximale lengte is voor een fictiefilm 10 minuten (inclusief titels). Voor een documentaire 15 minuten (inclusief titels). Een afwijking van 2 minuten is toegestaan 

De derdejaars fictieproducties mogen in een straal van 35 km rondom Amsterdam worden opgenomen. Dit om de kosten voor transport en verblijf redelijk te houden t.o.v. het totale productiebudget. Voor de derdejaars documentaire producties geldt deze voorwaarde niet, maar deze dienen wel binnen Nederland te worden gedraaid. 

Budget De NFA stelt een budget ter beschikking van  € 5.500,- voor een fictieproject en van        € 2.000,- voor een documentaire. Bij een te hoog uitvallende begroting dient de begroting en/of het scenario/filmplan te worden aangepast. Het is niet toegestaan om extra financiering te zoeken voor een derdejaars oefening. Dit in verband met het feit dat de academie alle ruimte voor extra fondsenwerving wenst te reserveren voor de eindexamenproducties. Dat geldt ook voor materiële sponsoring (camera’s, licht e.d.). Er dient dus gewerkt te worden met de apparatuur van de academie. Mocht er een tekort zijn aan apparatuur dan zal de academie zorg dragen voor de inhuur van externe apparatuur.

Crew De crews worden op hoofdfuncties samengesteld uit de studenten uit het derde jaar en van de masteropleiding Composing for Film (Conservatorium van Amsterdam). De uiteindelijke beslissing over de crewsamenstelling ligt bij de studieleiders.

Fictie: hoofdfuncties: productie, regie, scenario, componist, cinematography, licht, production design, sound design, visual effects, montage en postproductiecoördinator.

Bij documentaires bestaat de opnamecrew normaliter uit vier personen (regie, productie, geluid en camera). Andere hoofdfuncties zijn in ieder geval sound design, componist, montage en postproductiecoördinator.

Cursisten van de éénjarige cursussen van de academie fungeren als licht-, productie- en production designassistenten.

Assistenten uit lagere jaren of van buiten de academie mogen alleen worden ingezet na schriftelijke toestemming van de desbetreffende studieleider.

Opnameleiding De productie-afdeling huurt t.b.v. de fictieprojecten externe opnameleiders in. Deze opnameleiders zorgen er voor dat de door de academie opgestelde veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. (Zie verder het stuk Veiligheidsvoorschriften NFA )

Kinderen en dieren Het werken met kinderen en dieren is moeilijk, kost tijd en geeft planningsproblemen. Teams die met kinderen en/of dieren willen werken, dienen op dit punt vooraf speciale toestemming te krijgen van de begeleidende coaches en het planningsoverleg. Dit kan betekenen dat het scenario aangepast, dan wel vereenvoudigd moet worden.

Stunts In de derdejaars films mogen geen opnamen worden gemaakt waarbij extra begeleiding en/of vergunningen nodig zijn. Denk hierbij aan stunts, wapens, onder water opnames e.d.

Muziek Voor de muziek van de derde jaars films wordt samengewerkt met de studenten van de masteropleiding Composing for Film. Dat sluit niet uit dat er, naast gecomponeerde muziek, ook bestaande muziek gebruikt kan worden. Bij het gebruik van bestaande muziek dienen de muziekrechten geregeld te zijn in het geval de film openbaar gemaakt wordt. Denk hierbij aan festivalvertoningen.

Visual Effects Iedere fictie film heeft een vfx supervisor. Overleg met hem of haar wat je wil en wat mogelijk is voor de film. De vfx supervisor maakt een planning voor de inhoudelijke vfx. Deze planning moet drie weken voor het draaien besproken worden met de vfx coach. In principe is er tijdens het draaien ook altijd iemand aanwezig van visual effects op de set. Voor documentaires die gebruik willen maken van visual effects kan dit in overleg met de vfx coach en de vfx studenten.

Naast de geplande inhoudelijke vfx is er ook de mogelijkheid om gebruik een poetspakket. Zie daarvoor hieronder bij postproductie.

De draaiperioden van de derdejaars producties vinden plaats tussen november en maart. Houd dus rekening met korte, koude draaidagen. Het is daarom zeker niet aan te raden om ’s nachts te draaien.

Begroting De begroting dient sluitend te zijn en wordt goedgekeurd door de productieafdeling. De begroting is transparant en inzichtelijk, ook voor de crewleden van de andere disciplines. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle heads om er voor te zorgen dat de begroting sluitend is (en blijft).

Drager Er wordt digitaal gedraaid.

Draairatio Er wordt uitgegaan van een gezonde draaimentaliteit bij producent, cameraman en regisseur. Er moeten dagrapporten zijn, er moet getimed zijn. De productiestudent zorgt er voor dat de dagrapporten worden gemaakt. Aan het eind van de opnameperiode geeft de productiestudent aan de coaches door hoeveel materiaal er is gedraaid.

Draaidagen

Fictie maximaal 5* draaidagen (excl. in- en uitcheckdag)

Documentaire maximaal 7 draaidagen plus 1 rustdag (excl. in- en uitcheckdag)

Duur draaidagen

 • Maximaal 10 uur tussen crewcall en wrap (inclusief lunch);
 • Bij een nighshoot maximaal 8 uur tussen crewcall en wrap (inclusief lunch);
 • 12 uur tussen ‘uit en thuis’ voor ieder lid van crew & cast;
 • Turn-around bij night shoot van 12 uur (stel 3 uur ’s nachts thuis, dan pas om 15.00 uur de volgende call).

Locaties Fictie: Per draaidag maximaal één locatie. Binnen een locatie is filmen op verschillende plekken toegestaan, maar geen ‘company move’, dus maximaal 5 locaties in totaal.

Postproductieperiode

Kleurcorrectie vindt plaats op de academie. Voor deze kleurcorrectie graden de Cinematography studenten elkaars film 

Poetspakketten: hieronder verstaan wij het stabiliseren van beeld en het wegpoetsen van onoverkomelijke, ongewenste details.
- per fictieproductie 2 x 1 mandag VFX. Op basis van overleg, aanvraag en planning uiterlijk 4 dagen na eerste montagedag aanvragen. Bij geen aanvraag, vervalt poetspakket vanaf dag 5 van montage.
- per docuproductie 1 x 1 mandag VFX. Op basis van overleg, aanvraag en planning uiterlijk 5 dagen na eerste montagedag aanvragen. Bij geen aanvraag, vervalt poetspakket vanaf dag 6 van montage.
Deze poetspakketten zijn niet verplicht, het is een mogelijkheid.  

Beeldmontage: maximaal drie weken (fictie) en 4 weken (documentaire).

1 dag opnamen componisten.

Overdrachtsweek: VOLGT

Geluidsnabewerking: 2 weken geluidsmontage, 1 week mixage in een surroundstudio. Tijdens de mixage moet de kleurgecorrigeerde definitieve beeldversie compleet met titels beschikbaar zijn. Aantal dagen VFX wordt vooraf bepaald in overleg met de VFX-coach

Festivalbeleid:
Alleen na inhoudelijke toestemming van het bachelor overleg en toestemming van de productiecoach voor wat betreft de correcte oplevering van de productiemap (inclusief de benodigde toestemming voor het gebruik van materiaal van derden waaronder het gebruik van bestaande muziek), mogen studenten een film inzenden naar festivals.

De kosten voor de vertaling van het Nederlands naar het Engels zijn voor rekening van de academie.

Besprekingen (de besprekingen worden in principe ingepland op de donderdagen tussen 11-13 uur en op de dinsdagen tussen 9.30 – 11.00 uur).

 • Haalbaarheidsbespreking (past het plan binnen de beschikbare middelen, tijd en mankracht met als extra aandachtspunt de timing van de scripts)
 • Groen Licht bespreking (bij documentaire worden de Groen Licht en Haalbaarheidsbespreking gecombineerd)
 • Stijlbespreking
 • Post-productiebespreking
 • Draaievaluatie (waarbij naast de voorzitter minimaal een coach uit RPS- en een coach uit de niet-RPS-vakklassen aanwezig is)
 • Post-productie evaluatie
 • Feedbacksessie in crewverband

 

Delen