• scenarioversies fictie en documentaire Scenarioversies worden op de afgesproken data digitaal ingeleverd op het onderwijsbureau (monique.robeerst@ahk.nl). Alles voorzien van de naam van de scenarist, datum, titel, versienummer en productienummer.
    Zie verder informatie onderpitchdossier.
  • productieboekjewordt uiterlijk twee dagen voor de eerste draaidag (maar liever eerder) door de productiestudent onder dezelfde personen verspreid. Een verzendlijst is verkrijgbaar op het onderwijsbureau.
  • callsheetsworden door de productiestudent per e-mail verspreid onder alle betrokken crewleden, studieleiders en betrokken (gast)docenten, coaches, leden planningscommissie, magazijn, receptie, werkplaats PDG. Het call-sheet dient uiterlijk een dag voor het draaien verspreid te zijn. Een verzendlijst is verkrijgbaar op het onderwijsbureau.
  • dagrapportenworden na elke draaidag door de producer -en getekend door de opnameleider- gemaild aan de betrokken productiecoach.
Delen