programma


1. gemeenschappelijke basistheorie:

  • film in context  7 EC
    onderzoeken van de betekenis en de werking van filmgenres, evenals verstevigen en verbreden van het referentiekader (filmlijst).

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk / theorie:

4. festivals en excursies

5. individuele opdrachten

Delen