verdieping van je regieschap, sceneanalyse, ‘huiswerk’ (voorbereiding) en uitbreiding van je mogelijkheden om een scene structuur en diepgang te geven

algemene typering en inhoud
Voorbereiding is een essentiële onderdeel van je regieschap. Hoe bereid je goed je scene voor? Hoe geef je structuur aan je ‘huiswerk’ en sceneanalyse?
Verder worden er tijdens deze workshop verschillende essentiële regietools (zoals beelddramaturgie, visuele subtekst en kadrage) onderzocht en in praktijk verder uitgelicht.
Deze workshop is deels in het Engels en een samenwerking met het HFF München.

leerdoelen

  • verdieping en uitbreiding van beeldregie (en spelregie)
  • vertrouwd raken om op een structurele manier je scene te kunnen analyseren en voor te kunnen bereiden om optimaal gebruik te kunnen maken van dramatische beeldtaal.

onderwijsvorm
werkcollege

docenten
Sebastian Stern en Danyael Sugawara

toets
opdracht(en)

beoordeling
 De student krijgt de studiepunten toegekend indien:
- 100% aanwezigheid en actieve participatie (voorwaarde)
- voldoende voor de opdrachten tijdens de les

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen