Het onderwijs wordt verzorgd door een vast team aangevuld met een beperkt aantal gastdocenten. Het vaste team zorgt ervoor dat het programma en de uitvoering ervan kwalitatief goed zijn. Dit team vormt de kern van de afstudeerrichting en bestaat uit:

 • Ben Zijlstra – studieleider sound design
 • Michel Schöpping – docent sound design
 • Jillis Molenaar – docent sound design
 • Giel van Geloven  – docent sound design
 • Karin van den Heuvel – coördinatie en ondersteuning (onderwijsbureau)

De studieleider is verantwoordelijk voor:

 • de inhoud van het onderwijsprogramma als geheel
 • de opbouw en de samenhang van dat onderwijsprogramma
 • het aansturen van de uitvoering van het onderwijs
 • het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
 • het selecteren en begeleiden van geschikte gastdocenten
 • het bijhouden en bewaken van de studievoortgang van studenten
 • overleg met het werkveld over de eindkwalificaties en het onderwijsprogramma

De vaste docenten verzorgen zelf diverse onderdelen van het programma zoals het geven van lessen en het begeleiden en coachen van oefeningen. 

Gastdocenten verzorgen bepaalde onderdelen van het programma. Enkele regelmatig terugkerende namen zijn:

 • Cilia Erens,
 • Vladimir Rakic
 • Frank van der Weij, e.a.

Medewerkers van het onderwijsbureau ondersteunen de studieleider en (gast)docenten bij de organisatie en de uitvoering van het onderwijs. Zij zorgen ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt.

Delen