Naar inhoud

Studiegids

2020-2021

Vooraf

De ontwikkelingen rond het COVID-19 (coronavirus) hebben in studiejaar 2019-2020 gevolgen gehad voor de uitvoering van het onderwijs en de toetsing. Deze zijn beschreven in een addendum bij de OER 2019-2020.

Deze ontwikkelingen werken ook door in de onderwijsprogramma's voor studiejaar 2020 - 2021. Alle medewerkers van de filmacademie spannen zich maximaal in om passende en haalbare programma's te maken maar het is door deze bijzondere situatie niet gelukt deze al voor de zomervakantie geheel gereed te hebben.

Programmaonderdelen die nog niet defintief gereed zijn, zijn niet zichtbaar of doorklikbaar (under construction). Een en ander zal zo spoedig mogelijk verder aangevuld worden.

Amsterdam, februari 2021

Over de studiegids

Deze digitale studiegids is bedoeld voor bachelorstudenten, medewerkers en (gast)docenten van de Nederlandse Filmacademie. Je vindt hier de belangrijkste informatie over de inhoud, de opbouw en de organisatie van het onderwijs aan de Filmacademie in het studiejaar 2020-2021.

Deze digitale studiegids is het belangrijkste informatiekanaal van de opleiding. De gids is opgedeeld in drie hoofdcategorieën:

  • algemeen: algemene informatie die voor alle Filmacademie-studenten relevant is
  • studie: specifiekere informatie over het studieprogramma per afstudeerrichting en per jaar
  • productionele informatie: formats, formulieren, workflow's en andere praktische documenten ter ondersteuning van produceren van films binnen de Filmacademie 

De Academie houdt zich aan de uitvoering van het beschreven studieprogramma, wijzigingen voorbehouden.

Wijzigingen die in de loop van het studiejaar optreden, worden via het intranet o.a. in announcements en emails bekend gemaakt en zo nodig in de digitale studiegids verwerkt. 

Het concrete rooster (wat, wanneer, hoe laat) is niet in deze studiegids te vinden. Je vindt de roosters via de startpagina van MyAHK.

Suggesties en correcties die deze studiegids handiger en beter maken zijn welkom.
Heb je ideeën voor verbeteringen, mail dan naar: nfa-webredactie@ahk.nl

NB: Wijzigingen onder voorbehoud. Aan de teksten in de Studiegids kunnen geen rechten ontleend worden.

Delen