Als onderdeel van de AHK kent de Filmacademie een Academieraad (AR( met bevoegdheden van een deelraad en met taken van een opleidingscommissie. De Academieraad is samengesteld uit student- en personeelsleden en heeft instemmings- en adviesrecht op bepaalde beleidsterreinen, waaronder:

  • Adviseren m.b.t. belangrijke wijzigingen in de onderwijs- en examenregeling(en)
  • instemmingsbevoegd m.b.t. afgeven van getuigschriften, studieverklaringen
  • adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding
  • adviseren over studententtevredenheidsonderzoek en het beleid naar aanleiding van de uitkomsten ervan.

De AR bestaat uit:

Studentleden:
- Judith Boeschoten - voorzitter (Cinematography, L2021) 
- Felicia Koolhoven - lid (Sound design, L2022)
- Daan van Hapert - lid (Production design, L2022)
- Lemuël de Graav - lid (Scenario, L2023)

Personeelsleden:
- Matthijs van Eerden - vice-voorzitter (Applicatiebeheerder)
- Michel de Graaf - ambtelijk secretaris (Studieleider Production design) 
- Bernadette Bout - lid (Docent Productie)
- Kris Dekkers - lid (Coördinator Master of Film)

Delen