Als onderdeel van de AHK kent de Filmacademie een faculteitsraad met bevoegdheden van een deelraad en met taken van een opleidingscommissie. De Faculteitsraad is samengesteld uit student- en personeelsleden en heeft instemmings- en adviesrecht op bepaalde beleidsterreinen, waaronder:

  • Adviseren m.b.t. belangrijke wijzigingen in de onderwijs- en examenregeling(en)
  • instemmingsbevoegd m.b.t. afgeven van getuigschriften, studieverklaringen
  • adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding
  • adviseren over studententtevredenheidsonderzoek en het beleid naar aanleiding van de uitkomsten ervan.

De AR bestaat uit:

Studentleden:
- Judith Boeschoten - voorzitter (Cinematography tweede jaar) 
- Maayke Pleijers - lid (Productie derde jaar)
- Felicia Koolhoven - lid (Sound design tweede jaar)
- Daan van Hapert - lid (Production design tweede jaar)

Personeelsleden:
- Matthijs van Eerden - vice-voorzitter (Applicatiebeheerder)
- Michel de Graaf - ambtelijk secretaris (Studieleider Production design) 
- Bernadette Bout - lid (Docent Productie)
- Kris Dekkers - lid (Coƶrdinator Master of Film)

laatste update: juni 2020

Delen