Het studentenstatuut beschrijft de rechten en plichten van studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Het statuut bestaat uit twee delen: het instellingsdeel en het opleidingsdeel.

  • het instellingsdeel
    bevat een overzicht bevat van rechten en plichten die op alle aan de AHK ingeschreven studenten van toepassing zijn.
  • het opleidingsdeel
    wordt per academie vastgesteld en opgenomen in het algemene deel van de studiegids.
    Het bestaat o.a. uit de Onderwijs- en Examenregeling (OER), de huisregels van de academie, studentzaken en praktische zaken.
Delen