L2022 - 31 oktober 2020

Hieronder een beknopte versie van de randvoorwaarden voor de derde jaars films. Jullie dienen allemaal de Toolkit Covid-19 app voor de AV-industrie te downloaden zodat je altijd de meest actuele informatie hebt over wat wel en niet mogelijk is in deze tijden. Houd daar rekening mee, we kunnen niet doen alsof er geen Corona bestaat. Er volgen nog voorlichtingsbijeenkomsten over hoe om te gaan met de huidige situatie bij de derde jaars films voor ALLE vakklassen. Per project zal een zgn. COVID-19 draaiboek gemaakt moeten worden. Op elke set zal een door de academie aangestelde HSO-er aanwezig zijn, naast de, tevens door de Filmacademie ingehuurde of aangestelde, opnameleider.

Hieronder de ‘normale’ randvoorwaarden voor de derde jaars films. 

Lengte De maximale lengte is voor een fictiefilm 10 minuten (inclusief titels). Voor een documentaire 15 minuten (inclusief titels). Een afwijking van 2 minuten is toegestaan. 

De derdejaars fictieproducties mogen in een straal van 35 km rondom Amsterdam worden opgenomen. Deze voorwaarde is ingesteld om het voor alle crew- en castleden mogelijk te maken om in je eigen huis te overnachten.
Voor de derdejaars documentaire producties geldt deze voorwaarde niet, maar deze dienen wel binnen Nederland te worden gedraaid. Houd rekening met het Corona-veilig overnachten.

Budget De NFA stelt een budget ter beschikking van € 5.500,- voor een fictieproject en van 
€ 2.000,- voor een documentaire. Bij een te hoog uitvallende begroting dient de begroting en/of het scenario/filmplan te worden aangepast. Het is niet toegestaan om extra financiering te zoeken voor een derdejaars oefening. Er dient uitsluitend gewerkt te worden met apparatuur van de academie.

Crew
De crews worden op hoofdfuncties samengesteld uit de studenten van het derde jaar en de masteropleiding Composing for Film. Daarnaast fungeren de cursisten van het oriëntatie jaar van de academie als assistenten.
Assistenten uit andere jaren of van buiten de academie mogen alleen worden ingezet na toestemming van de betreffende studieleider. Voor het betrekken van crewleden van buiten de academie geldt dat deze tevens moeten worden aangemeld bij het hoofd producties en door evt. externe assistenten moet een vrijwilligersverklaring worden ingevuld i.v.m. de eigen aansprakelijkheid. Als externe crewleden worden ingehuurd geldt dit niet.

Opnameleiding De productie-afdeling huurt t.b.v. de fictieprojecten externe opnameleiders en HSO-ers in. 

Kinderen en dieren Het werken met kinderen en dieren is moeilijk, kost tijd en geeft planningsproblemen. Teams die met kinderen en/of dieren willen werken, dienen op dit punt vooraf speciale toestemming te krijgen van de begeleidende coaches en het planningsoverleg. Dit kan betekenen dat het scenario aangepast, dan wel vereenvoudigd moet worden. 

Stunts In de derdejaars films mogen geen opnamen worden gemaakt waarbij extra begeleiding en/of vergunningen nodig zijn. Denk hierbij aan stunts, wapens, onder water opnames e.d.

Muziek voor de muziek van de derde jaars films wordt uitsluitend samengewerkt met de studenten van de masteropleiding Composing for Film. Dit sluit niet uit dat er, naast gecomponeerde muziek, ook bestaande muziek gebruikt kan worden. Alle muziekrechten dienen dan geregeld te zijn.

Rechten het streven is om de derde jaars films rechtenvrij op te leveren. Dit is een goede oefening richting te eindexamenfilms die rechtenvrij opgeleverd moeten worden.

VFX
Inhoudelijke VFX: 

 • Drie weken voor het draaien van de derdejaars fictieproducties moet er naar aanleiding van een inhoudelijk VFX-plan, een VFX planning en begroting gemaakt zijn in overleg met VFX heads. Deze wordt besproken en al dan niet goedgekeurd/bijgesteld door Kasper Oerlemans en/of Annet Saatrube. 
 • Drie dagen na het draaien van de derdejaars docuproducties moet er naar aanleiding van een inhoudelijk plan VFX, een VFX planning en begroting gemaakt zijn in overleg met- en al dan niet goedgekeurd/bijgesteld worden door Kasper Oerlemans en/of Annet Saatrube.

VFX fixes:
Naaste geplande inhoudelijke VFX, zijn er ook mogelijkheden voor VFX fixes. 
Hieronder verstaan wij visual effects die ongepland waren en dus niet voor het draaien zijn afgesproken.
We denken dan bijvoorbeeld aan het stabiliseren van beeld en het weghalen van onoverkomelijke ongewenste details.

 • per fictieproductie 2 x 1 artistdag VFX
  Op basis van overleg, aanvraag en planning uiterlijk 4 dagen na eerste montagedag aanvragen. Bij geen aanvraag, vervalt poetspakket vanaf dag 5 van montage. 
 • per docuproductie 1 x 1 artistdag VFX
  Op basis van overleg, aanvraag en planning uiterlijk 5 dagen na eerste montagedag aanvragen. Bij geen aanvraag, vervalt deel met fixes vanaf dag 6 van montage. 

Deze vfx fixes moeten niet, het is een mogelijkheid.

De draaiperioden van de derdejaars producties vinden plaats februari en maart. Houd dus rekening met korte, koude draaidagen. ’S nachts draaien is daarom af te raden.

Begroting De begroting dient sluitend te zijn en wordt goedgekeurd door de productieafdeling. De begroting is transparant en inzichtelijk, ook voor de crewleden van de andere disciplines. 

Drager Er wordt digitaal gedraaid. 

Draairatio Er wordt uitgegaan van een gezonde draaimentaliteit bij producent, cameraman en regisseur. Er moeten dagrapporten zijn, er moet getimed zijn. 

Draaidagen 
Fictie maximaal 5 aaneengesloten draaidagen (excl. in- en uitcheckdag)
Documentaire maximaal 7 draaidagen plus 1 rustdag (excl. in- en uitcheckdag)

Duur draaidagen 
•    Maximaal 10 uur tussen crewcall en wrap (inclusief lunch);
•    Bij een nighshoot maximaal 8 uur tussen crewcall en wrap (inclusief lunch);
•    12 uur tussen ‘uit en thuis’ voor ieder lid van crew & cast; 
•    Turn-around bij night shoot van 12 uur (stel 3 uur ’s nachts thuis, dan pas om 15.00 uur de volgende call).

Locaties fictie: Per draaidag maximaal één locatie. Binnen een locatie is filmen op verschillende plekken toegestaan, maar geen ‘company move’, dus maximaal 5 locaties in totaal. 

Beeldmontage: maximaal drie weken (fictie) en 4 weken (documentaire).

Overdrachtsweek: in de overdrachtsweek van beeldmontage naar geluidsmontage wordt in principe op de woensdag nog gecoacht, er kan dan na de coaching zo nodig nog de laatste hand worden gelegd aan de beeldmontage zodat er uiterlijk op vrijdag wordt overgedragen.

Geluidsmontage/sound design 2 weken 
Mixage 1 week mixage in een surroundstudio
Vertaalweek (maken van alle mixen)

Besprekingen (de besprekingen worden in principe ingepland op de dinsdagen tussen 9.30 en 11.00 uur en op de donderdagen tussen 11.00 en 13.00 uur)

 • Haalbaarheidsbesprekingen* (past het plan binnen de beschikbare (financiële) middelen, tijd en menskracht
 • Groen licht bespreking (gecombineerd met de haalbaarheidsbespreking, krijgt het plan definitieve toestemming voor realisering)
 • Bespreking COVID-19 draaiboek
 • Stijlbespreking*
 • Post-productiebespreking
 • Draaievaluatie
 • Feedbacksessie 

*Voor de documentaireprojecten vinden de haalbaarheids- en stijlbesprekingen gecombineerd in een bespreking plaats.

Bovenstaande besprekingen worden door de academie ingepland omdat bij deze besprekingen coaches, docenten en studieleiders aanwezig zijn.
Daarnaast organiseert de productiestudent een breakdownvergadering waarbij ook de opnameleider aanwezig kan zijn. Ook organiseert de productiestudent de repetities en de benodigde ruimten daarvoor.

In overleg met de productiecoach worden deadlines afgesproken voor het rondmaken van casting en locaties.

Delen