31 oktober 2020

FICTIE EN DOCUMENTAIRE

Normaliter vangt het proces voor de ontwikkeling van de eindexamenfilms aan het eind van het derde studiejaar.

In juni 2020 vond de RPS-week ter voorbereiding op de eindexamenfilms plaats en zijn de RPS-teams ingedeeld. Eind augustus 2020 vond de ontwikkelweek op locatie plaats, begin september zijn de volledige crews op hoofdfuncties samengesteld. Alle projecten hebben een definitieve productieperiode in het planningsschema voor 20-21 gekregen. Vanaf nu geldt dat alleen nog van deze planning mag worden afgeweken na toestemming van de planningscommissie. De eindexamenfilms van L2021 worden opgeleverd tussen mei en augustus 2021, het eindexamenfestival vindt plaats in september 2021. Er wordt doorgewerkt in de maanden juli en augustus.

TIJDSPAD 

  • Alle eindexamenprojecten fictie en documentaire van L2021 hebben op dit moment een eerste Groen Licht gekregen voor verdere ontwikkeling, op het project onder regie van Thijs Bouman na (is pas na Spanbroek opgestart). Alle projecten zijn inmiddels ook gepitcht aan de Publieke Omroep.
  • De student productie maakt i.o.m. de student cinematografie de keuze voor een post-productiehuis en colorist en maakt daar afspraken mee. 

Acht weken voor de eerste opnamedag

Op basis van een eerste begroting kan een eerste voorschot worden aangevraagd.

Zes weken voor de eerste opnamedag

Er vindt een eerste check v.w.b. de haalbaarheid plaats door productiecoach, hoofd producties en productiestudenten. Ter voorbereiding op de haalbaarheidsbespreking.

Vier weken voor de eerste opnamedag(Op dinsdag- of donderdagochtend) 

Bespreken van de productionele haalbaarheid. Voorzitter is het hoofd producties.

Op de vrijdag voorafgaande aan de bespreking leveren de studenten vóór 12.00 uur bij Monique Robeerst aan: filmplan of scenario, begroting, dekkingsplan en een productioneel werkplan (praktische haalbaarheid) plus planning. Denk aan: indicatie arena, beoogde camera, ongebruikelijke elementen in de documentaire (zoals b.v. studio, production design, vfx, analoge film, archief), verwachte lengte, aantal locaties, veiligheid locaties, stunts, wisseling dag/nacht, int/ext. scenes, scènes met auto’s, geplande ADR, additionele stemopnames, uitgebreide foley e.d.
De productiestudent zorgt ervoor dat alle betrokken crewleden deze informatie ook ontvangen zodat zij goed geinformeerd de haalbaarheidsbespreking in kunnen gaan.

Het kan zijn dat op basis van die bespreking het plan aangepast moet worden omdat het productioneel niet haalbaar is. De film moet gerealiseerd kunnen worden binnen de beschikbare tijd, (financiële)middelen en mankracht. M.b.t. de begroting hakt de productiestudent de knoop door bij keuzes om binnen het budget te blijven. Als het team er echt niet uitkomt, neemt de productiecoach samen met het hoofd producties de eindbeslissing. 

N.a.v. deze bespreking geeft het hoofd producties advies aan het Bacheloroverleg m.b.t. het al dan niet definitief Groen Licht (Groen Licht voor realisering) geven aan het project. Op dat moment wordt formeel toestemming gegeven om de productiefase in te gaan. Op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt over de lengte, het aantal locaties, de praktische haalbaarheid en de veiligheid van locaties, stunts, wisselingen dag/nacht, interieur/exterieur scenes met auto’s, begroting, dekkingsplan e.d.

Twee weken voor de eerste opnamedag 

Stijlbespreking en final check productionele haalbaarheid (heads en coaches).
De crew bespreekt de plannen met de betrokken coaches en er vindt een final check productionele haalbaarheid plaats. Voorafgaande aan de stijlbespreking dienen minimaal een werkdag van tevoren de decoupage/cameraplannen, sound designplannen, draaiplanning, de begroting en andere relevante informatie door de productiestudenten gebundeld in het zogenaamde stijlpakket verstuurd te worden aan Monique Robeerst. Zij zal zorgen voor verdere verspreiding onder de coaches. De productiestudent zorgt daarbij voor verspreiding van het stijlpakket onder de betrokken crewleden.

Studenten vertellen vanuit hun eigen vak/departement hoe ze de film voor zich zien/horen en hoe ze denken dat te gaan realiseren. Het is belangrijk om het hier vooraf met alle betrokkenen over te hebben zodat ze straks allemaal dezelfde film gaan maken. Studenten dienen tijdens de stijlbespreking met een helder verhaal te komen over hun plan van aanpak en de gekozen stijl.

Minimaal twee weken voor de eerste opnamedag

De definitieve begroting dient besproken en goedgekeurd te zijn door de productiecoach en het hoofd producties.

Studenten cinematography en sound design reserveren de benodigde apparatuur.

De productiestudent maakt met het magazijn afspraken over de exacte tijd voor uit- en incheck van apparatuur.

De productiestudent organiseert tijdig een breakdownvergadering in aanwezigheid van de (externe) opnameleider.

Vakklasbesprekingen en overige relevante besprekingen vinden plaats over het specifieke plan van aanpak vanuit je eigen departement.

Minimaal een week voor de eerste opnamedag 

De postproductie meeting en workflowtest vinden plaats met de departmenten cinematography, VFX, sound, montage en productie en i.s.m. het post productiebedrijf. De betrokken productiestudent(en) zorgen ervoor dat een postproductieworkflow en planning wordt gemaakt en ter goedkeuring aan de docent postproductie wordt voorgelegd. De studieleider montage ontvangt deze schriftelijk vastgelegde afspraken.
    
Zorg voor een goed overzicht van de apparatuur. Zorg dat je nooit met een overbelaste (vracht)wagen rijdt, de chauffeur is immers altijd persoonlijk aansprakelijk (dus niet de academie, niet de autoverhuurder e.d.). 

Behalve apparatuur moeten ook de spullen voor bijv. production design op een goede manier vervoerd worden.

De productiestudent levert het productieboekje inclusief volledige contactlijst aan bij alle coaches en hoofd producties. 

Zie https://wiki.filmacademie.nl/wiki/index.php?title=Productieboekje

Het opnameschema moet gereed zijn en ingeleverd worden bij de productiecoach en het hoofd producties.

Uiterlijk twee dagen voor eerste draaidag

De productieboekjes worden door de productiestudent verspreid volgens het bij het onderwijsbureau verkrijgbare verzendschema.    

Uiterlijk een dag voor elke draaidag

Callsheets worden door de productiestudent verspreid volgens het bij het onderwijsbureau verkrijgbare verzendschema en uiteraard aan de eigen cast, crew, betrokken externe partijen zoals de omroep, productiehuis, facilitair bedrijf, Harro Presser.

Delen