• De cinematography- of geluidsstudent moet zelf de eigen apparatuur uitchecken en deze taak niet overlaten aan een student van een andere vakklas. Er kan alleen uitgecheckt worden met een volledig ingevuld, ondertekend en afgestempeld productieformulier, ingevulde bestellijsten en reserveringsformulieren.
  • Het magazijn is geopend van 9.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld op de deur van het magazijn. Voor alle producties is het noodzakelijk dat je van tevoren een afspraak hebt gemaakt met het magazijn over de exacte tijd van in- en uitchecken.
  • Van de geplande data mag door de student niet worden afgeweken zonder akkoord van de planningscommissie. Als de geplande incheckdatum i.v.m. calamiteiten niet gehaald kan worden, moet je tijdig een verzoek bij de planningscommissie indienen.
  • Wanneer i.v.m. calamiteiten de kans bestaat dat de apparatuur niet op de geplande tijd ingeleverd kan worden, moet de cinematography- of geluidsstudent contact opnemen met het magazijn om te overleggen of een andere inchecktijd planningstechnisch mogelijk is.
  • Controleer voor vertrek alle apparatuur op gebreken en op de aanwezigheid van alle accessoires (checklist en bestellijsten nalopen), sluit de apparatuur aan en test alles.
  • Studenten worden geacht de apparatuur waarmee ze werken te kunnen bedienen. Bij twijfel graag de handleidingen raadplegen die in het magazijn aanwezig zijn. Vraag zo nodig uitleg aan de instructeurs praktijkonderwijs/ praktijkdocenten.
  • Eventuele onderdelen van de apparatuur die bij het inleveren vergeten zijn, moeten zo snel mogelijk door de student worden teruggebracht (dezelfde dag nog of uiterlijk de volgende ochtend).
  • Bij problemen tijdens het gebruik van apparatuur altijd eerst de betreffende vakklas (cinematography of geluid) raadplegen. Bij het ontstaan van gebreken of verlies/beschadiging van apparatuur moet door de gebruiker in het magazijn een rapport worden opgemaakt. Formulieren hiervoor zijn in het magazijn verkrijgbaar. Door schade niet te melden, wordt een ander de dupe, maar kun je ook zelf in de problemen komen: studenten die geen schadeformulier invullen, terwijl er wel schade is geconstateerd bij het inchecken, lopen het risico dat hen EC’s voor de oefening worden onthouden. Als een student door herhaalde onachtzaamheid, steeds weer schade toebrengt aan apparatuur, wordt deze student uitgesloten van apparatuuruitgifte.
  • Pasjes voor de sluis worden door de receptie geprogrammeerd. Alleen cinematography- en geluidsstudenten kunnen geautoriseerd worden en moeten hiervoor toestemming hebben van de studieleider. Let bij de goedereningang op het alarmsignaal; activeer je pasje opnieuw, voordat na 20 minuten het alarm in werking gaat!
  • De studenten wordt i.v.m. lawaaioverlast dringend verzocht de sluis ná 20.00 uur zo weinig mogelijk te gebruiken (en uiteraard alleen voor academieapparatuur en dus geen props of cateringspullen), het transport zo rustig mogelijk te laten verlopen en de deuren zonder veel lawaai te sluiten. Let erop dat de deuren goed gesloten zijn! Dit in verband met niet gewenste bezoekers en het alarm.
  • De apparatuur in de sluis moet voorzien zijn van de naam van de productie en de namen plus mobiele telefoonnummers van de cinematography- en/of geluidsstudent.
  • De cinematography- of geluidsstudent moet zelf de eerstkomende werkdag de apparatuur komen inchecken volgens eerder gemaakte afspraken met het magazijn.
  • Voor het gebruik van de werkplaats production design, het gebruik van gereedschap en/of het bouwen van decor, is toestemming nodig van de afdeling PD. Goedkeuring volgt na het doorspreken van het decorplan en/of te maken set-stukken, special props e.d. De student maakt ruim van tevoren een afspraak met de afdeling PD.
  • Hetzelfde geldt voor het gebruik van kleding, props, make-up koffers e.d.. Toestemming van Anita Schoolderman is noodzakelijk voor het gebruik van deze items. De student maakt ruim van tevoren een afspraak met Anita Schoolderman.
  • Zie verder de richtlijnen gebruik faciliteiten PDG.
  • Er mag zonder toestemming van het hoofd AV faciliteiten niets ter reparatie aangeboden worden aan derden. Uiteraard waag je je ook niet aan het zelf repareren van apparatuur.
  • GEB-aansluitingen moeten door een deskundige verricht worden. Het is ten strengste verboden dit zelf te doen.
  • Apparatuur mag buiten de academie niet onbeheerd blijven, ook niet in afgesloten auto’s.
  • Het magazijn verstrekt voor producties, op vertoon van een volledig ingevuld bestelformulier, tapes e.d. Om teleurstelling te voorkomen: regel tijdig de benodigde handtekening. Verkoop van dergelijke materialen aan studenten is niet mogelijk.
   Delen