verdiepen en onderzoeken

programma 3e jaar

1. gemeenschappelijke basistheorie:

  • film in context jaar 3   2 EC
    onderzoeken van filmmakers als “auteurs” in brede zin, evenals verstevigen en verbreden van het referentiekader (filmlijst)

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk / theorie:

4.  individuele opdrachten/stage:

Delen