introductie technische en inhoudelijk vaardigheden en onderzoeken geschiktheid voor het beroep  

algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Grotendeels gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een zestal ‘blokken’ plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale technische en inhoudelijke vaardigheden en de mogelijkheden en geschiktheid van de student voor het beroep. Verder krijgen de studenten en de opleiding een beter beeld van de geschiktheid van de student voor het beroep.

leerdoelen
Het programma is gericht op de propedeusecompetenties.

onderwijsvorm 
'hands-on' werkcolleges en zelfwerkzaamheid aan de hand van opdrachten  

programma 

 • Digitale camera techniek introductie videocamera techniek  
 • Operating hands on oefeningen met het operaten van de camera in verschillende situaties 
 • Inspiratie het samen bekijken en bespreken van elkaars inspiratiebronnen  
 • Tabletop licht in de camerastudio 1, praktijkoefening met het uitlichten van kleine objecten 
 • Tram documentair gemanipuleerde werkelijkheid in beeld en geluid i.s.m. sound design  
 • Verhaal van een plek individueel en in samenwerking verder verkennen van je professionele potentie i.s.m. Sound Design en Regie documentaire 
 • Cameratechniek, grip verdere verdieping in specifieke camera en licht apparatuur 
 • Grading introductie kleur en grading i.s.m. production design 
 • Lenzen werking van lenzen op verschillende camera’s 
 • 16mm inleiding in het werken met de verschillende 16mm filmcamera’s 
 • VOP cursus Voldoende Onderricht Persoon Laag Spanning 
 • Licht en elektriciteit Hoe werkt licht en wat komt er kijken bij het gebruik van elektrische apparatuur in de filmpraktijk 
 • Licht en kleurmeten Hoe werken lichtmeters en kleurenmeters en hoe kom je tot een correcte belichting en kleurweergave?
 • Studio Lichtoefening licht in de studio; in navolging van de tabletop opdracht werk je nu samen met het creëren van eenvoudige licht sferen in een studio decor setting 

toets 
Integrale beoordeling van de competenties van de student op basis van zijn functioneren gedurende het specialisatieprogramma  

beoordelaars 
Raymond Grégoire, Marc Matze, Mies Rogmans en Mick van Rossum (studieleider)  

beoordeling 
De studiepunten worden toegekend indien: 

 • minimaal 80% aanwezigheid en actieve participatie 
 • voldoende beoordeling voor de competenties  
 • Veiligheidscertificaat (VOP) moet behaald zijn.  

studiebelasting 
15 EC (420 uur) 

Delen