Naar inhoud

Studiegids

2020-2021
 

hoofdlijnen van het programma in jaren

propedeuse: basisjaar

 • de propedeuse bestaat grotendeels uit een gemeenschappelijk programma
 • het biedt een (gezamenlijke) introductie op filmmaken en de verschillende disciplines
 • er zijn diverse basis-theoretische vakken opgenomen (voornamelijk op de maandagen)
 • in het programma spelen kleine praktijkoefeningen een belangrijke rol
 • drie grote filmfestivals worden bezocht, met opdrachten
 • er is een specialisatieprogramma van de eigen afstudeerrichting opgenomen
 • aan het eind van de propedeuse wordt vastgesteld of je geschikt bent om door te gaan naar de hoofdfase van de afstudeerrichting

tweede jaar: ambacht en samenwerken

 • vanaf nu werken studenten vooral vanuit de eigen afstudeerrichting
 • een aantal gemeenschappelijke praktijkoefeningen, waarin je leert samenwerken, staan centraal
 • vakinhoudelijke voorbereiding op deze oefeningen met veel aandacht voor de ambachtelijke kant
 • nog een deel gemeenschappelijke basistheorie
 • vakspecifieke praktijk / theorie
 • aandacht voor reflectie op inhoud, samenwerking en het leerproces

derde jaar: verdiepen en onderzoeken

 • focus op verdiepen en onderzoeken van filmische mogelijkheden maar ook van de eigen ambachtelijke en artistieke mogelijkheden en ambities
 • een kleinere en een grote gemeenschappelijke praktijkoefening
 • nog een deel gemeenschappelijke basistheorie
 • vakspecifieke praktijk / theorie
 • excursie
 • scriptie (onderzoeksopdracht boekverfilming)
 • stadion
 • start voorbereiding eindexamenfilm(s)
 • ruimte voor individuele invulling

vierde jaar: profileren en bewijzen

 • voornamelijk in het teken van de eindexamenfilm(s)
 • commercial (s)
 • stadion
 • voorbereiding beroepspraktijk

zie ook:

 

Delen