algemene typering en inhoud
In de eerste periode wordt de film ‘Out of Sight’ (regie Steven Soderbergh) geanalyseerd op structuur, inhoud en verhaalmechanismen. Er wordt gekeken naar de manier waarop de uiteindelijke film verschilt van het shooting script en van de roman waarop de film is gebaseerd. Ook wordt ingegaan op de reden waarom bepaalde scènes in de montage zijn gesneuveld.
In de tweede periode wordt de film ‘Heat’ (regie Michael Mann) geanalyseerd op mise-en-scène, kadrering en kleurgebruik. Er wordt gekeken naar de verschillen met Manns eerdere verfilming van hetzelfde verhaal, de televisiefilm ‘L.A. Takedown’, en naar fragmenten uit andere films uit Manns oeuvre.

leerdoel(en)
Aan het eind van deze onderwijseenheid dient de student te begrijpen hoe de montage zich binnen het productieproces van een film verhoudt tot het scenario. Daarnaast dient de student te begrijpen hoe de visuele aanpak van een film bijdraagt aan de inhoud van het te vertellen verhaal.

onderwijsvorm
Een combinatie van hoorcolleges en zelfstudieopdrachten

docenten
René van Uffelen en gastdocent

competenties
2. Onderzoekend vermogen
4. Samenwerkend vermogen
7. Communicatief vermogen

toets(vorm)
De docent beoordeelt de actieve participatie van de student.

Voorwaarde voor toetsing is een 100 % aanwezigheid bij de lessenreeks

Delen